Katteri godkänt

Godkänt av Länsstyrelsen, vad betyder det?

Godkända katterier bedriver avel med många katter

Utdrag ur Jordbruksverkets regler:

Det här gäller för katter

Tillstånd krävs för den som

håller tio eller fler katter äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna katter eller håller katter på foder
föder upp tre eller fler kullar per år
upplåter tre eller fler katter per år
säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning
säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning
förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter
bedriver yrkesmässig verksamhet.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att du har det. Den som driver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

—————————————————————————————————————-

Ovanstående kan enkelt förklaras:

Den som äger 9 katter behöver inget tillstånd (fodervärdskatter räknas in).

Den som inte föder upp fler än tre kullar på ett år behöver inget tillstånd.

Upplåtelse kallas det när ägaren till något låter någon annan nyttja detta utan att äganderätten till det nyttjade därmed överlåts. Upplåtelse kan till exempel ske genom uthyrning eller lån. Till det här räknas nog att man lånar ut t.ex. sin hankatt för avel.

Den som förvarar ett djur tar emot andras djur mot ersättning eller i syfte att förmedla djuren. Det gäller till exempel dem som driver hunddagis, hund- och kattpensionat och omplaceringshem.

Tillstånd betyder inte att katteriet är bättre än andra utan tillstånd. Bara att verksamheten bedrivs med många katter, många kullar per år, katter hos fodervärdar.

Tillståndet används ofta som ett skäl till att katteriet ska anses mer seriöst än de som bedriver uppfödning i mindre skala.

Om det här får man bilda sig en egen uppfattning tills vidare ..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *