Kontrollavel

Vad är kontrollavel?

Vad är kontrollstamtavla (citat CKK Calmare kattklubb)

Kontrollstamtavla? Vad är nu detta. Jo en del katter kan längre bak i stamtavlan ha en annan ras. Detta kallas kontrollavel. Meningen med kontrollavel är att tillföra rasen en bredare avelsbas. Inom raser som det inte finns så många katter av blir det till slut mycket inavel och då kan man använda en katt av annan ras som har liknande egenskaper. För att bedriva kontrollavel måste man söka tillstånd och presentera en lång avelsplan. Detta kräver mycket kunskap om genetik som vi inte ska gå in på här. Men i alla fall kontrollstamtavla var det vi skulle reda ut. Före kattens registreringsnummer står det ett par bokstäver. Oftast står det LO men ibland står det RX. RX innebär kontrollstamtavla. Om katten har en kontrollstamtavla måste katten bli godkänd för avel innan man kan ta en eventuell kull. Avelsgodkännande (förkortas AG) kan inte göras före det att katten fyllt tio månader. AG kan göras på en internationell utställning eller vid en hembedömning då av två domare som är behöriga att döma rasen.

Debatt till försvar för utparning med annan ras

Jag anser att det kan vara bra att inhämta ordentliga kunskaper och erfarenheter innan man uttrycker åsikter om kattförbundens arbete med utparningar och kontrollavel.

Det kan vara bra att veta att Huskatter aldrig testas för några av de sjukdomar som förekommer inom raskattaveln. Huskatter kan vara en avkomma av två olika raskatter.

Huskatter får också sjukdomar. Huskatter kan få missbildade ungar. Huskatter mår även också ofta riktigt dåligt. Då de saknar en riktig förankring i samhället och ofta föder förvildade och svårt sjuka ungar som inte får veterinärvård.

En utparning med annan ras är mycket bra för att minska risken för inavelsdepression som man annars ibland ser hos raser med liten avelsbas. Alla inavlade raser lever med risken att få rasbundna sjukdomar. Alla raskatter har från början uppstått ur inavel. La Perm såväl som Norsk skogkatt.

Exempel på kontrollavelstillstånd

Vänligen uppmärksamma att exemplet är från 2013 och inte aktuellt då kull fötts inom tillståndet och med förväntat resultat.

Vem som helst har rätt att ansöka om kontrollavelstillstånd.

”Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK /Swedish catclubs association

Borås 2013-06-27

XXXXXXXX

Besked i ärende Dnr XXXXX

Om regler ändras (som är grund för och/eller påverkar beslut om tillstånd för denna parning) följer alla
tidigare beslut, undantag och villkor de nya gällande reglerna. Det är sökandes ansvar att vara
uppdaterad med gällande regelverk.

Dnr XXXX Uppfödare – ang ansökan om parning med målras LPL

Beslutades att bevilja ansökan.

Tillägg till tillstånd gällande:

Honkatt: xx non f 21 33
Hankatt: xx NFO n 09 22

Detta tillstånd är begränsat, och gäller under förutsättning att parning sker under 2013.
Observera, att utfallsrapport skall insändas (på för detta avsedd blankett) senast i samband med
kullregistrering.

—————————————————-

Utfallsrapport insänd. Allt väl.

Avkomman registreras under följande kod:

XLH * / non LPL
Omregistrering av katt med kod XLH * / non LPL kan göras i enlighet med FIFes/SVERAKs regler för
uppfödning och stambokföring.

Katt registrerad som XLH * / non LPL eller LPL non * behöver ej uppvisa intyg om avelsgodkännande
innan registrering av avkomma kan ske.
Not: * symboliserar kattens färg.
Med vänlig hälsning

Cecilia Wennergren, eu
SVERAKs stambokförare

Officiell adress Tel vx +33-10 15 65 www.sverak.se
Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK Fax +33-10 08 99 Plusgiro 63 02 96-2
Åsbogatan 33, S-504 56 Borås sverak@sverak.se Bankgiro 630-2962
Org.nr: 802007-3329