Obduktion

Obduktion – svar

Vid höstvindens susning Du somnade stilla Ej sjukdom och oro nu mer gör Dig illa Skön är vilan som natten ger Tryggt att veta Du lider ej mer

(2)
UppdragID U121115-0339
RAPPORT
Slutsvar
Svarsdatum 2012-12-03
Mona Dahlgren
Stockholmsvägen 20
575 35 EKSJÖ
Kundnr 126855
E-post mona.solvinden@gmail.com
Handläggare Erika Karlstam
Kunduppgifter Insändare Djurägare Svarsmott Fakturamott
Mona Dahlgren, EKSJÖ S £ S S
Märkning Djurslag Material Prov taget Prov ankom
966 000 000 102 693 Katt
SE*Anamiacts Snövit
Hel djurkropp 2012-11-15 2012-11-15
Utlåtande
Vid obduktionen påvisades en mycket höggradig, varig bukhinneinflammation av något äldre datum (purulent peritonit).
Bukhinnan var till följd av inflammationen kraftigt irriterad och rodnad, och fritt i bukhålan återfanns ca 1 dl rödbrunt, illaluktande
var (pyocoeli). Det illaluktande varet täckte flertalet av bukhålans organ. Livmodern och äggstockarna saknades (kirurgiskt
avlägsnade). Ligaturerna vid äggstockarna och livmoderhalsen/cervix var intakta. Mikroskopisk undersökning av livmoderhalsen
och ligaturområdet i densamma visade en kronisk, dock ännu aktiv, inflammation i vävnaden (kronisk aktiv cervicit)
PAD: Purulent peritonit (varig bukhinneinflammation).
Kommentar:
Den mycket grava bukhinneinflammationen, vilken har orsakts av en bakteriell infektion, kan förklara såväl själva dödsfallet som
den bukighet/magsvullnad och avmagring som enligt uppgift konstaterats. Då katten enligt bifogad remiss tidigare fått livmodern
avlägsnad på grund av en bakterieorsakad inflammation, bedöms det högst sannolikt att infektionen i livmodern, via den
kvarvarande “livmoderstumpen”, olyckligtvis spritts vidare ut i bukhålan. Några uppenbara tecken på att komplikationer tillstött
under själva operationen föreligger dock inte.
Det faktum att katten uppges ha mått bra efter ingreppet talar också för att infektionen legat latent, och först efter en tid etablerats i
bukhålan.
Bukhinneinflammationen bedöms i sina äldsta delar vara minst en vecka gammal.
Inga tecken på FIP, lymfom/leukos eller annan tumörsjukdom har påvisats vid obduktionen (frågeställning uppgiven på remissen).
Om Ni har frågor eller önskar något i utlåtandet förtydligat, vänligen kontakta undertecknad.
Med vänlig hälsning
Erika Karlstam
Laboratorieveterinär, Dipl. ECVP
ENHET FÖR PATOLOGI OCH VILTSJUKDOMAR
post. 751 89 UPPSALA
telefon. 018-67 40 00, fax. 018-30 91 62
e-post. sva@sva.se, webb. www.sva.se
org.nr. 03-202100-1868-01, EU- VAT No. SE 202100186801
SVA är certifierat enligt ISO 9001:2000 (kvalitet) och ISO 14001:2004 (miljö)

Lämna ett svar

Till startsidan