fredag, februari 23, 2024
Upplevelser

Upplevelser med det dansande trollbordet

Jag mottog en inbjudan att delta i en séans med ett så kallat “trollbord” strax utanför Uppsala. Med en känsla av spänning reste jag från Stockholm och blev hämtad för en resa till en herrgård på landsbygden. Seansen leddes av Maria Therese och Ulf Bohman.

Seansen inleddes med att vi alla lade våra händer lätt på bordet i en ring, och mediet började ställa frågor. Det förklarades att anden skulle svara genom knackningar med ja-benet, nej-benet eller ange bokstäver/siffror med det tredje benet. Plötsligt började bordsskivan dra iväg runt, och jag blev förundrad över den kraftiga rörelsen trots att alla händer var lätt placerade på bordet.

Händer på trollbordet
Våra händer som lätt berör bordsskivan

Vi fick en inblick i hur bordet kommunicerade genom de olika benen, snurrande rörelser och lutande rörelser mot olika personer. Det var en främmande och märklig upplevelse som jag uppmanar alla att själva prova för att dra sina egna slutsatser.

Förutom det dansande bordet fanns också ett kabinett med svarta sammetsgardiner, en karmstol och en infraröd lampa i rummet. Vi satt alla i stolen och upplevde olika fenomen. Det infraröda ljuset och skuggorna förmedlade olika andars skepnader, där ansiktsdrag och ljusskiftningar förändrades. Jag observerade händelserna och tog in det som skedde. Ett meddelande nådde mig och väckte återigen min förundran….

Seans kabinett
Mediet i kabinettet under infrarött ljus. Skuggorna och ljuset förändras och nya skepnader verkar fladdra förbi …..

“Spiritualism” eller “det spirituella” är en tro eller övertygelse som är förknippad med att tro på kommunikation eller kontakt med andevärlden, särskilt genom olika former av mediala förmågor. Ett av de mest kända fenomenen inom spiritualismen är det så kallade “spirituella dansande bordet.”

Början av 1800-talet markerar uppkomsten av spiritualismen som en rörelse, med betoning på att det går att upprätta kontakt med de avlidna genom olika metoder. Ett av dessa sätt var användningen av ett dansande bord. Fenomenet blev särskilt populärt under den viktorianska eran, en tid då många människor var fascinerade av det övernaturliga och det spirituella.

Det spirituella dansande bordet var en enkel anordning, oftast ett träbord med tre ben. Deltagarna skulle sitta runt bordet och lägga sina händer på det. Sedan skulle de koncentrera sig på att etablera kontakt med andar eller entiteter. Enligt förespråkare för det spirituella dansande bordet skulle bordet börja röra sig, vrida sig eller knacka för att kommunicera med deltagarna.

Många skeptiker ifrågasatte fenomenet och ansåg att rörelserna var resultatet av omedveten muskelrörelse från deltagarna snarare än andlig kontakt. Trots detta fick det spirituella dansande bordet en betydande popularitet och blev en integrerad del av séanser och andliga möten.

Det är viktigt att notera att fenomenet var föremål för många kontroverser och debatter. Vissa människor ansåg att det var en legitim form av andlig kommunikation, medan andra betraktade det som en form av bedrägeri eller självbedrägeri.
Under åren har intresset för det spirituella dansande bordet minskat, men det har lämnat efter sig en kulturell arv och fortsätter att vara en fascinerande del av det övernaturliga och det spirituella i historien.

I kontexten av seanser är det snurrande eller roterande bordet ofta förknippad med fenomenet “table tipping” eller bordstippning. Bordstippning är en form av fysiskt mediumskap där deltagare samlas runt ett bord, placerar sina händer på det och försöker kommunicera med andar. Tanken är att andar kan använda energin från deltagarna för att manipulera bordet, vilket får det att röra sig på specifika sätt för att förmedla meddelanden eller svar.

Under en typisk session av bordstippning sitter deltagarna vanligtvis i en cirkel med händerna lätt på bordets yta. De kan ställa frågor eller fokusera på avsikten att få meddelanden från andevärlden. Om séansen anses vara framgångsrik kan bordet börja tippa, gunga eller snurra, tillsynes som svar på närvaron eller kommunikationen från andar.

Precis som med många former av fysiskt mediumskap har bordstippning både blivit omfamnad av troende som ett bevis på andlig kommunikation och kritiserad av skeptiker som tillskriver rörelserna omedvetna eller medvetna handlingar från deltagarna.

Populariteten för bordstippning och andra fysiska manifestationer under séanser nådde sin höjdpunkt under 1800-talet och början av 1900-talet, särskilt under den spiritistiska rörelsen.

Även om intresset för dessa metoder har avtagit över tiden, är de fortfarande en del av den historiska bakgrunden för spiritualism och paranormal forskning. Kom ihåg att tro och tolkningar av dessa fenomen varierar kraftigt, och åsikter om deras äkthet skiljer sig mellan olika personer.

Så ta er till Mithera Development Spiritualistiska Centret staxt utanför Uppsala.
Buss 844 från Uppsala C, det tar 25 min.  Hållplats: Agersta

Så för ett nytt år med nya upplevelser –  till centret
Gott Nytt År!

Foto: Pixabay