söndag, april 21, 2024
Upplevelser

Medialt besök hos LivsKällan i Uppsala

Jag och några andra var väldigt nyfikna och ville uppleva en seans med bordsdans, även kallad Trollbord. Martina arbetar med att främja medial utveckling i sitt företag Livskällan. Hon har olika workshops och kurser inom medial utveckling i sin mysiga lokal på S:t Göransgatan 22. Vid vårt besök var vi fyra personer utifrån som samlades kring ett runt träbord med tre ben.

Under seansen frågade vi bordet vilket ben som skulle representera ja, nej och att bokstavera svaren. Vi sträckte ut våra handflator runt bordet. Martina började ställa frågor om det fanns någon ande närvarande som var släkt eller bekant med någon av oss.

Efter en kort stund började bordet röra sig och knackade med ja-benet samt lutade bordsskivan mot den person som skulle få frågan. Bordet svarade på frågan med bokstavering av svaret dvs vi räknade fram bokstäverna genom antalet knackningar bordet gjorde med ett av benen. Martina berättade att bordet kan dra i väg både horisontellt och vertikalt, så deltagarna knappt hinner med att hålla händerna på bordet! Seanserna är så olika beroende på energierna i rummet.

Det var en mycket intressant upplevelse, och vi undrade verkligen hur bordets rörelser kunde vara möjliga eftersom vi alla höll våra händer ganska slappt mot bordsskivan.

Om du är intresserad av att testa själv, så håller Martina Lundgren seanser och har olika mediala kurser tillsammans med Carolina Johanssn. Du kan också besöka deras hemsida på www.heavenonearth.se för mer information.

Att vara medial, eller ha mediala förmågor, innebär att en person har förmågan att uppleva eller känna av saker som inte kan förklaras genom vanliga fysiska eller vetenskapliga metoder. Det kan inkludera förmågan att få insikter, uppleva bilder, känslor eller information från en icke-fysisk källa eller dimension. Personer som anses vara mediala kan ibland uppfatta eller känna av energier eller information som andra inte kan förnimma.

Carolina Johansson, Martina Lundgren
Carolina Johansson t.v Martina Lundgren t.h

En seans med ett trollbord är en form av andlig eller medial kommunikation där deltagarna samlas runt ett bord, vanligtvis med sina händer placerade ovanpå det, och försöker att upprätta kontakt med andevärlden eller andliga entiteter. Här är en typisk beskrivning av hur en seans med ett trollbord går till:

 1. Förberedelse: Deltagarna samlas i en lugn och avslappnad miljö där de kan fokusera på sessionen utan distraktioner. Det kan vara användbart att skapa en atmosfär av respekt och öppenhet gentemot andevärlden.
 2. Inledning: En av deltagarna, vanligtvis en som har erfarenhet av att leda seanser, kan leda in sessionen genom att bjuda in andevärlden att kommunicera med gruppen. Detta kan göras genom en kort bön eller en öppningsceremoni.
 3. Placering av händerna: Deltagarna placerar sina händer ovanpå trollbordet, vilket vanligtvis är ett runt eller rektangulärt bord med ett glas på toppen eller en pekare som används för att peka på bokstäver, siffror eller andra symboler.
 4. Kommunikation: Ledaren eller en deltagare kan börja ställa frågor högt till andevärlden eller be om att få meddelanden eller vägledning. De förväntar sig att det ska finnas en andlig närvaro som svarar genom att flytta glaset eller pekaren på bordet för att stava ut ord eller ge andra svar.
 5. Dialog och tolkning: Deltagarna tolkar och diskuterar de svar och meddelanden som ges av andevärlden. Det är viktigt att vara öppen för olika tolkningar och att inte tolka allt bokstavligt. Ibland kan symboliska eller allegoriska budskap komma fram.
 6. Avslutning: När sessionen når sitt naturliga slut, tackar deltagarna andevärlden för deras närvaro och vägledning. Det är också viktigt att avsluta sessionen på ett respektfullt sätt och att återvända till vardagen med en känsla av fred och balans.

Spirituella sessioner är möten eller samtal där en person söker andlig vägledning, healing eller stöd från en andlig rådgivare, medium eller annan person med andliga eller mediala förmågor. Dessa sessioner kan äga rum i olika former och innehålla olika aktiviteter beroende på den specifika typen av andlig praktik eller den individuella rådgivarens expertis. Här är några vanliga inslag i spirituella sessioner:

 1. Mediumskap: Under mediumskapssessioner fungerar mediumet som en förmedlare mellan den fysiska världen och andevärlden. De kan försöka att upprätta kontakt med avlidna släktingar eller vägledare från den andliga sfären för att ge meddelanden eller vägledning till klienten.
 2. Tarotläsning: En tarotläsning innebär att ett tarotkortspel används för att ge insikter, vägledning och förutsägelser om olika aspekter av klientens liv. Tarotläsaren tolkar kortens symbolik och ger klienten vägledning baserat på deras tolkning.
 3. Andlig vägledning: Andliga rådgivare kan erbjuda allmänna vägledning och stöd för klienter som söker hjälp med sina andliga resor, personlig utveckling eller förståelse för andliga koncept.
 4. Healing: Spirituell healing involverar användning av energi för att främja balans och välbefinnande på mentala, kroppsliga och andliga nivåer. Healingssessioner kan inkludera olika metoder som reiki, kristallhealing eller andlig handpåläggning.
 5. Meditation och avslappning: Många spirituella sessioner inkluderar även meditation eller avslappningsövningar för att hjälpa klienten att koppla av, öppna sig för andliga upplevelser eller få klarhet i sina tankar och känslor.

Det är viktigt att komma ihåg att sessioner med trollbord är kontroversiella och att det inte finns vetenskapligt bevis. Oavsett uppfattning är det viktigt att alla deltagare behandlar varandra med respekt och att hålla en öppen inställning till de budskap som framkommer.