Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Min uppfödning av raskatter

Den var en stor del av mitt liv! Jag köpte min första raskatt, en perser i början på 80-talet.

Men innan dess hade jag varit med om många kattförlossningar, framförallt hemma, i mitt barndomshem.

Jag vet inte varför så kallad buskavel var ok på den tiden, men katterna som var buskavlade gav oss många roliga minnen.

1998 var året då jag fick mitt stamnamn S Solvindens i Sverak. Efter det födde jag upp flera champions och även Europachampions. Rasen jag födde upp heter Cornish Rex. och vissa av kattungeköparna har kommit tillbaka för att hitta nya kattvänner.

Pippi bor kvar hos mig och så gör även Christa  

Svårt att släppa, men behövde ta hänsyn till familjen också. Några år senare halkade jag in på rasen La Perm.

S*Solvindens Piece of my heart, Pippi, Avelsgodkänd i Örebro, årtal glömt. Pippi är 10 år
S*Solvindens Piece of my heart, Pippi, Avelsgodkänd i Örebro, årtal glömt. Pippi är 10 år

då jag sökte sällskap åt min andra katt som blivit ensam. En till era tog sin början.

Stora livsförändringar kom i vägen, men intressen består. Jag bytte till ett mindre jobbigt och lite billigare intresse, dock inte förminskat på något vis. Marsvinen kom in i mitt liv igen.

Marsvinsungar
Marsvinsungar

När jag födde upp katterna var jag mycket seriös och intresserad. Trots mina bekymmer med pojkarna så gick jag kurser på Pawpeds.

Jag missade den tredje kursen på grund av utmattningssyndrom och jag kan säga att jag inte möttes av värst stor förståelse från Pawpeds. Pawpeds är en mycket tuff utbildning.

Jag var även dipl0merad uppfödare i Sverak, men som den revolutionär jag är dansade jag ofta efter egen pipa. Även TICA har varit en del av mitt senare liv.

Jag har fått diplomet och därmed uppvisat mina kunskaper om katter, avel och uppfödning. Sedan att jag helst ville gå mina egna vägar kan jag säga att det inte var så uppskattat av vissa.

Några av mina uppfödningar av Cornish Rex. Saknar dessa aktiva dagar i mitt liv! Men jag är tacksam för att jag fick vara med en tid.

S*Solvindens Amazing Face
Svensk champion, S*Solvindens Amazing Face

 

EC S*Solvindens Jonny Depp tog sitt sista CACE på World Winner och blev därmed EC.
EC S*Solvindens Jonny Depp tog sitt sista CACE på World Winner och blev därmed EC.

S*Solvindens Kevin Costner blev Europa Champion på NERK’s utställning i Örebro 28 januari 2006.

S*Solvindens Janis Joplin blev blev Grand Internationell Champion i Åbo lördagen den 20:e november 2004.
S*Solvindens Janis Joplin blev blev Grand Internationell Champion i Åbo lördagen den 20:e november 2004.

Ringorm hos marsvin

Ringorm hos marsvin

Om Ringorm, speciellt avseende marsvin.

Det jag har skrivit nedan är personliga erfarenheter och  viss fakta, som  jag hämtat upp via Internet, mina egna och andras upplevelser. Det jag skriver ska inte uppfattas som veterinär-råd, då studier jag läst kan innehålla fel. Kontakta alltid veterinär om dina marsvin blir sjuka! Håll dem även gärna försäkrade i de fall det är möjligt.

Hysteri kring ringorm och sanering:

Jag själv blev ganska skärrad när jag första gången hörde talas om ringorm och hur besvärligt det skulle bli med saneringen av hemmet. I princip skulle man elda upp hela hemmet och gå omkring i “rymddräkt”, som dessutom skulle bytas när man själv förflyttade sig mellan olika hem. Det var på den tiden jag hade kattuppfödning

Mina katter fick aldrig ringorm, trots att vi fick in en katt med behandlad ringorm. Vid skraptest visade det sig att behandlingen inte hjälpt. Det var första gången jag själv fick ringorm, min mamma fick ringorm och min bästa vän fick det också. Hunden fick ett sår på nosen som var misstänkt ringorm, men som inte testades, trots kontakt med veterinär som rekommendera cortison tills vi såg hur utvecklingen gick. Såret behandlades med cortison. Ingen av mina egna katter smittades med ringorm. Min infektion var väldigt lindrig och jag hade lite klåda på hakan.

Jag tycker inte det borde spridas så mycket desinformation om ringorm. Städa får man göra ändå. Städa burar och vårda djuren gör man ändå. Byt rengöringsmedel till Virkon S ett tag. Det kan verka vara ett dyrt alternativ, men i längden är det både prisvärt och drygt. Fyll en sprejflaska med lösningen, spreja i rum där marsvin finns i förebyggande syfte.

Ringorm är ingen farlig sjukdom för den som har ett normal immunförsvar.

Min mamma, som var gammal och multisjuk, skickade vi iväg till Vårdcentralen. Hon skulle behandla utslaget med Pevaryl salva. Det är det läkemedel som läkare brukar rekommendera till människor med ringorm. Preparatet har också effekt på djur med ringormsutslag. I sju fall av åtta läker ringorm ut av sig självt och utan behandling, vilket har påvisats i en studie. Tyvärr finns inte så mycket modern forskning kring ringorm, utan man har att vända sig till studier från 60-, 70- och 80-tal. Ignorera aldrig ringorm. Om oturen är framme kan utslagen bli infekterade med

Mer allvarlig typ av ringorm hos marsvin
Mer allvarlig typ av ringorm hos marsvin

. Ta hand om marsvinet, bada och eftersträva en torr och sval miljö för att förhindra allvarliga infektioner.

Olika varianter och stammar av ringorm

Min erfarenhet av ringorm, består av synliga utslag på katt, hund, människa samt marsvin.  Veterinär har konsulterats vid något tillfälle. Upplevelserna och symtomen har varit olika och ofta är det olika stammar som drabbar olika djurslag. Det jag främst lagt märke till är att de olika stammarna har olika smittsamhet, samt att utslagen man ser på andra djurslag inte behöver se ut exakt som de på marsvinen. Ringorm är en hudinfektion och har ingenting med maskar eller ormar att göra. Ringorm har fått sitt namn efter utslagens form. Den kan liknas vid en ihoprullad orm.

Bilden visar ringorm i lindrig form hos människa.

Förstå ringorm

är inte alltid helt enkelt. För den intresserade finns det en del artiklar att fördjupa sig i. Ringorm förekommer i flera olika stammar, och kan vara mer- eller mindre smittsamma. Den ringorm som oftast drabbar marsvin är inte extremt smittsam. I en, av säkert fler, studier självläkte sju av åtta marsvin spontant. En grupp på 80 marsvin behandlades, men åtta av dessa fick ingen behandling alls. Erfarna uppfödare har berättat hur ringorm spontanläkt helt utan sanering  och där ingen återsmitta uppstått. Det finns påstående som säger att efter hudinfektion med ringorm är immuniteten livslång. Jag har inte hittat några säkra källor som kan bevisa påståendet så här långt.

Klimat och miljö

Det bästa är att läsa svenska artiklar då klimatet i olika länder skiljer sig åt. Det ultimata klimatet för den ringorm som oftast drabbar marsvin, är varmt och fuktigt! Håll marsvinens miljö torr och ren i den mån det är möjligt.

Smitta:

Ringorm kan smitta på flera olika sätt och smittkällorna delas upp i tre olika delar: Från jord, människor, eller andra djur. Ringorm är en zoonos, vilket innebär att du kan smittas av ditt djur. Allvarliga infektioner är ovanliga. Utslagen ser olika ut. Hos enskilda, friska katter spontan-läker en M. canis infektion i allmänhet inom tio till tolv veckor. En studie visar att sju av åtta obehandlade marsvin spontan-läker.

Katt drabbad av ringorm
Katt drabbad av ringorm

Smittkällor:

Ringorm kan smitta på flera olika sätt och smittkällorna delas upp i tre olika delar: Från jord, människor, eller andra djur. Ringorm är en zoonos, vilket innebär att du kan smittas av ditt djur. Allvarliga infektioner är ovanliga, enligt egen erfarenhet. Utslagen ser olika ut. Smittkällor är nötkreatur, häst, hund, katt, marsvin och andra djur. Även människor. Inkubationstiden kan vara ca  4 till 10 dagar, ibland veckor. Många marsvin är symtomfria smittbärare och testas inte då det inte visat sig ge förväntat resultat. Vissa källor menar att ringorm bärs latent och det är vanligt att utbrott uppkommer vid stress hos marsvinet. Stressfaktorer kan vara flytt till nytt hem. Hälften av alla drabbade marsvin är unga. Sporer av ringorm sägs kunna finnas kvar i upp till ett år i drabbade miljöer.

Woods lampa:

Vad är Woods lampa: Indikationer (unansea.com)

Woods lampa påvisar inte alla stammar. Och är därmed inte tillförlitlig när det gäller att bedöma huruvida marsvinen har ringorm eller inte. Citat (källa okänd): I proverna letar man efter tecken på infektion med bakterier, parasiter och svampar. Ibland kan dermatofyter påvisas i mikroskopet. Andra diagnostiska metoder är Wood’s lampa, med vars hjälp man kan påvisa fluorescerande ljus som produceras från en del ringormstammar, eller odling av svampen på laboratorium.

Orsaker:

Nytt marsvin i familjen. Latent utbrott vid stress. Varm och fuktig omgivning (sommar). Smitta från annat djurslag (ovanligt). Smitta från människa till djur (ovanligt). Sjuka djur, för många djur i samma bur är också en riskfaktor. Unga marsvin, marsvin med nedsatt immunförsvar, för små burar eller för många djur på samma yta. Marsvin som ofta besöker offentliga utställningar. Fuktigt underlag, speciellt tillsammans med värme (sommar).

Förebygga:

Testa nya marsvin medan de hålls åtskilda från andra marsvin i hemmet. Alternativt bada nya marsvin och håll isolerade, inkubationstiden är 4-10 dagar, men ibland längre. Man kan själv skicka in ett skrapprov på marsvinen till SVA.  Marsvin som ska testas med skrapprov ska inte behandlas före testet, då resultatet då kan bli felaktigt. Det är samma provtagningssätt för marsvin som för katt. Har marsvinen symtom bör de undersökas av veterinär för att utesluta bakterieinfektioner och andra differentialdiagnoser.

Behandling:

Följ veterinärens råd.

Det är inte rekommenderat att smörja endast kala fläckar. Behandling är till för att förkorta förloppet och minska smittspridningen. Det finns oerhört många olika behandlingar att läsa om på Internet. Jag vill helst inte räkna upp dem då resultatet kanske inte blir det förväntade, speciellt om marsvinet inte har testats positivt för ringorm, samt vilken stam det handlar om. Om marsvinet har en kal fläck, kommer det inte att skada djuret att ta ett bad i ett schampo som är svampdödande. Möjligen kan det försvåra mikroskopisk testning. Jag har ingen kunskap om det. Badandet är ändå själva grundstenen i behandlingen. Ibland behöver marsvinen bada ändå. Då badar jag med svampdödande schampo. Veterinärer är långt ifrån specialiserade på alla områden, så jag råder till att kontakta smådjursspecialister då det gäller marsvin. Veterinärer ska ta skraptest och inte skriva ut behandling utefter kliniska symtom.

Ringorm hos marsvin, på väg att läkas
Ringorm hos marsvin, på väg att läka

De flesta städar med eller utan ringorm

Städa gärna burar och omgivning med utspädd Virkon S. Virkon S är ett väl beprövat desinfektionsmedel och ett av få som är verksamma mot virus och svampsporer. Spreja då och då Virkon S med en blomspruta i rummet där marsvinen vistas. Luftrenare med ozon dödar virus och svampsporer samt renar luften. Tänk på att använda en luftrenare för hemmet. Starka doser ozon kan vara skadligt. Ett område kan renas med ozon luftrenare för att bli av med eventuella kvarvarande sporer. Inga djur eller människor ska då vistas i rummet. Det tar ca ett dygn. Uppfödningar drabbas ofta hårdare än privatägda marsvin. Ju fler djur på samma område, desto högre risk för att alla möjliga sjukdomar ska få en bra grogrund att sprida sig på.

Stalosan

är ett pulver som håller flugor och andra parasiter borta från stall och burar. Det dammar väldans så lägg pulvret försiktigt i burbotten. Stalosan är inte farligt för djuren.

Säljares ansvar (mina förslag)

Zoo-affärernas djur skulle kunna tänkas undersökas av veterinär. Vi är många med erfarenhet av ringorm efter inköp från zoo-butik. Erbjud återköp för att undvika dyra behandlingskostnader för köparen. Ställ krav på djuraffären att lämna garanti på att de sålt ett friskt djur. Dessa butiker är näringsidkare så man kan ställa högre krav på det de levererar.

Köpares ansvar:

Läs om djurets olika sjukdomar och inspektera sedan djuret noga innan du säljer det. Känn med tumme och pekfinger på öronen, där ringorm ofta börjar. Köparen kan inte belasta uppfödaren, eftersom det absolut vanligaste problemet är symtomfria bärare, vilka ej heller kan testas. Det finns åsikter om att marsvin bär smittan latent och den bryter då ut vid olika stressreaktioner eller vid nedsatt immunförsvar. Det hade varit trevligt att stoppa hysterin kring ringorm. Åtminstone för privatpersoner, eftersom man väl oftast är medveten om vikten av städning, även i hem utan husdjur. Tvätt blir inte bakteriefri i 40 grader. Tvätt och städning är ett område jag inte hade tänkt ge mig in på just idag. Men tvättar själv aldrig ett djurs tillbehör i lägre temperaturer. Marsvinens trähus tvättas med hett vatten och sprejas med Virkon S. Burbottnar hos mig,  får sig också ett bad i denna lösning då och då.

Ringorm på människa
Ringorm på människa

Idag har jag bara uppdaterat sidorna om marsvinen

Idag har jag bara uppdaterat sidorna om marsvinen

Och sent blev det också!

Min önskan är ständigt att skapa ordning i kaos, vilket jag alls inte är speciellt duktig på. Vare sig i mitt eget privatliv eller på hemsidor och/eller bloggar. Det tog tid att fixa med marsvinssidorna. Kom gärna med tips till mig, eller annonsera dina egna djur om du vill.

Vad kostar det?

Kostnader för kattuppfödning

En del exempel på vad det kan kosta och en konkret uträkning av verklig kostnad

Så gott det nu går att räkna på något som kan vara så föränderligt.

Denna sida är under konstruktion tills jag kan presentera 2013 års beräkning.

Men nu sen jag börjar med BARF har jag beräknat den genomsnittliga matkostnaden till 1200 kr per månad. Då har jag en kull på fem ungar som äter och två vuxna katter som ska omplaceras. Utöver mina egna katter. Nu har jag endast en hona som är fertil- och en hane tills vidare. De andra är kastrater som jag inte kan skiljas ifrån.

Så det kommer ny beräkning efter kullens flytt till sina nya hem. Ifall de hittar några 🙂

Så här blev beräkningen när jag gick Pawpeds kurs 2

https://docs.google.com/file/d/0B_U9wrkZu3kPMFZsRkxJcDlQVWc/edit?usp=sharing

Jag hoppas länken fungerar. Det här är en allmän beräkning och inget som har bokförts inom katteriet.

Slutresultatet för att föda upp en kull blev då 21900, men då jag hade gjort ett litet fel så ökade kostanderna efter granskning av kursledare till ca 30000 🙂

Sen får man höra att det inte kostar ens 6000 kr att föda upp en kull!

När ett djur dör

Do not stand at my grave and weep

Do not stand at my grave and weep
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.

Mary Elizabeth Frye
May I go now?
Do you think the time is right?
May I say goodbye to pain filled days
and endless lonely nights?
I’ve lived my life and done my best,
an example tried to be.
So can I take that step beyond
and set my spirit free?
I didn’t want to go at first,
I fought with all my might.
But something seems to draw me now
to a warm and living light.
I want to go
I really do.
It’s difficult to stay.
But I will try as best I can
to live just one more day.
To give you time to care for me
and share your love and fears.
I know you’re sad and afraid,
because I see your tears
I’ll not be far,
I promise that, and hope you’ll always know
that my spirit will be close to you
wherever you may go
Thank you so for loving me.
You know I love you too,
that’s why it’s hard to say goodbye
and end this life with you.
So hold me now just one more time
and let me hear you say,
because you care so much for me,
you’ll let me go today

Mentorskap

Mentorskap eller inte? Vad tycker du?

Mona Dahlgren – 9.1 Pawpeds

En uppsats om mentorskap –

med fokus på mentorskap i kattvärlden.

Anledningen till denna uppsats har sitt ursprung i en uppgift i Pawpeds kurs nummer två för uppfödare. Som en del i kursen ingår ämnet “mentorskap” . Det finns några olika givna ämnen att skriva om. Som framgår av rubriken så har jag valt att skriva om mentorskap i kattvärlden.

Den här uppsatsen är i första hand präglad av egna åsikter och värderingar. Det finns inga färdiga mallar för ämnet. Inom vissa kattförbund finns det dock färdiga lösningar för hur man kan hantera ämnet.

Ingen vill ju tvinga sig på någon annan. Eller själv tvinga sig på. Därför har jag fastnat vid kattförbundet Ticas idé om hur man kan göra mentorskap till något givande för alla parter. Istället för att agera med nya regler och “kattförbundslagar”.

För visst ska det vara roligt med kattuppfödning? Det är ju en underbar och givande hobby för oss uppfödare. Det finns möjligheter att göra allt mer lättsamt och fritt. Regler är något vi måste följa. Vare sig vi alltid håller med eller ej.

Mentorskap och relationen mellan mentor och elev blir nära och många gånger känslig. Det krävs insikter och ett planerat upplägg hos båda parter. För att ingen ska känna sig nedtryckt och okunnig. Eller att känna sig som en diktator där inga andra åsikter än de egna är diskutabla.

Jag tänker ta upp lite olika möjligheter som jag har funderat på. Och även en del om psykologi och interaktion för att samarbetet mellan mentor och elev ska bli så lättsamt och trevligt som möjligt.

Uppfödare som mentor:

Utbildning är A och O.

Men endast där man har satt mentorskap i system inom något förbund. Utbildning behöver inte vara obligatorisk då mentor och elev på ett naturligt sätt finner varandra.

Ett naturligt och smidigt sätt är via den relation som ofta uppstår mellan uppfödare och kattungeköpare.

Juridiskt sett har jag som uppfödare ingen laglig rätt att bestämma något om den kattunge som jag har sålt.  Jag personligen har valt att vara ödmjukt rådgivande till de personer som har köpt kattungar av mig.

En del människor vill köpa sin katt och sedan inte ha någon mer kontakt. Sådant får man ta med jämnmod. Det har oftast med olika personligheter att göra.

Vissa är mer sociala än andra. Somliga är intresserade av att gå vidare med sin katt i avel och ställer då oftast frågor, först och främst, hos uppfödaren. Andra är inte intresserade av något annat än att ha sin nya familjemedlem som sällskap. Och det är ju väl det. Det finns bara fördelar kring att vara ”endast” gosemisse.

Alla uppfödare har inte nödvändigtvis lång erfarenhet. Eller ens utbildning för sin uppgift. Det finns inga sådana krav från kattförbundens sida sett. Det finns rekommendationer dock och en engagerad uppfödare brukar älska att förkovra och engagera sig.

Sverak har infört en frivillig utbildning som leder fram till att en uppfödare efter godkänt prov får rätten att kalla sig för “diplomerad uppfödare inom SVERAK”. Ett diplom indikerar intresse hos uppfödaren att hålla sig uppdaterad med SVERAKS regler i första hand. Provet innehåller också en del allmänt om kattuppfödning. Diplomet visar att uppfödaren har läst igenom SVERAKs material och regler. Vilket är nödvändigt att ha koll på. Men det ersätter inte flera års praktik och erfarenheter inom uppfödning. Ingenting ersätter egentligen något annat. Vi kattuppfödare behöver all tillgänglig kunskap för att på ett bra sätt kunna vägleda och stötta nybörjare. Såväl som inom avel och utställning som när det gäller allmän skötsel och sjukdomslära.

En uppfödare som saknar diplom och utbildning, men som har hållit på i många år har tillskansat sig gedigna erfarenheter. Ingen kunskap är för tung att bära sägs det. Så även med den praktiska erfarenheten är det mycket bra med kunskaper inom till exempel genetik. Dessa kunskaper går att läsa sig till. Mina varmaste rekommendationer går till Pawpeds kurser som verkligen vinnlägger sig om att kunskapen ska sitta innan en elev godkänns. Det spelar ingen roll hur mycket eller  hur länge man sysslat med katter. Pawpeds kurser har alltid något nytt att komma med,  som man inte visste sedan tidigare.

Min personliga åsikt blir på grund av ovanstående funderingar att en uppfödare ofta kan agera som mentor. Men ibland inte.

Orsakerna till det ena eller det andra kan vara många. Alla uppfödare är inte intresserade av avel.

Vissa kattägare vill ta en kull efter sin hona. Sedan är de många gånger nöjda så långt. Då finns varken erfarenheter eller teoretiska kunskaper, i den grad som behövs, för att kunna vägleda nya uppfödare in i ett seriöst avelsarbete. Sedan har vi ju de uppfödare som lägger ner och inte ska fortsätta. Eller som byter ras. Då kanske det inte känns så roligt längre att be om råd från det hållet.

Ett genuint intresse behövs.

Sedan kan man förstås ändå ha en bra och nära kontakt med uppfödaren som inte valt att gå vidare med sin avel. Men som mentor, kanske det är bättre att söka sig vidare.

En mentor, utan avsikt att vara eller bli det, kan dyka upp medan man ställer frågor om sin ras. De kan finnas på utställningar och inom kattklubbarna. Speciellt inom rasklubbarna kan man hitta personer som är djupt engagerade och med en hel del av de praktiska och teoretiska kunskaper som vi eftersöker.

Vid de första kattförlossningarna hos en ny uppfödare uppstår det många frågor och oro över om det förlöper normalt. En erfaren uppfödare har ofta så mycket kunskaper att till och med en veterinär ligger i lä just när det gäller hur alla olika förlossningar kan gå till. Och hur det är med ungarna, samt bestämning av kön och färger.

Det är viktigt att man som uppfödare inte tvingar sig på andra människor. Vi är alla olika personligheter med olika tankar, känslor och reaktioner. Inte alla tolkar information på samma sätt som man själv gör.

Egenskaper som är viktiga anser jag vara – ödmjukhet, inkännande och respekt. Som uppfödare kan man kanske mycket om katter. Men de personer som vi ska föra våra kunskaper vidare till kan många andra saker lika bra och ibland mycket bättre än vi själva. Ingen är bättre än någon annan. Man bör undvika att agera besserwisser. Alla har alltid något nytt att lära ut. Och vi har alltid något nytt att lära oss av varandra. Inte minst i hur vi relaterar till varandra.

Mentorskap är ett stort och viktigt ansvar, oavsett om det sker i vår egen lilla värld eller i världen där utanför ens egen sfär.

Det är viktigt för oss uppfödare och för våra förbund att underlätta för nya uppfödare. Det är viktigt att berätta att man som ny kan behöva en mentor. Och för förbunden att bygga upp någon form av databas med uppgifter om personer som kan tänka sig att ta rollen av officiellt erkänd mentor på sig.

Därmed kommer jag in på något som skiljer sig från det första ”naturliga” sättet.

Styrt mentorskap

Jag vet att TICA har satt i system att nya uppfödare kan ansöka om en mentor. Det tycker jag känns som en mycket bra idé. Det bygger ju helt på den fria viljan. Ingen behöver uppleva sig som tjatig eller påträngande.

Jag tror att ett bra utgångsläge vore om de olika rasklubbarna kan ta ansvar för att dela ut mentorer. Och jag tycker att Pawpeds kunde skapa en utbildning för hur man blir en bra mentor. Med risk för att ytterligare upprepa mig; så handlar det ju inte endast om kattkunskap i det här fallet. Utan också om relationer mellan individer, ,mer eller mindre känsliga.

SVERAK, i all ära, känns lite för opersonligt i min smak. Men en databas med frivilliga och utbildade mentorer kunde finnas. Där folk kan söka bland olika raser och få upp passande potentiella mentorer. Till detta kan man använda blanketter och formulär. Till exempel:

Ansök om mentor.

Välj ras.

Välj position på karta.

Då skulle man kunna söka i sitt fysiska närområde, efter (om man vill ha det) en mentor nära sig. Eller efter en mer distanserad kontakt för de som föredrar det.

Ifall jag lever mig in i rollen som elev, vilka önskemål har jag då på en mentor? I själva verket så har jag haft många mentorer. Även om de kanske inte har kallats för just mentorer så är det ändå samma funktion som de har fyllt.

Därför vet jag lite om vad som uppskattas av mig personligen.

Och det borde inte vara så stor skillnad för vad andra uppskattar.

Sedan utvecklas alltid en relation åt ena eller andra hållet. Det bör finnas möjligheter att välja en annan mentor om man känner att det skär sig.  Även som elev behöver man anpassa sig till en viss grad. Man får anpassa sig i alla relationer i livet. Man får ge och man får ta. Det ska vara ett utbyte. Den ena kan inte bestämma hur allt ska vara utan att först lyssna på den andra partens synpunkter.

Synpunkter kan ibland vara synonymt med frågor. ”Ifall jag inte väljer den katt som du föreslog som pappa till min tänkta kull… – hur blir det då? Blir det helt fel? Blir du arg? Vilka val har jag? Om vi ska kunna fortsätta vårt samarbete.”

Och eftersom dessa frågor och många andra tveklöst kommer att uppstå, så är det viktigt att också elever får viss information om vad de kan förvänta sig. Och hur det är lämpligt att interagera med sin mentor.

Det bör finnas en plan.

Eftersom jag själv är en ”rörig” person skulle jag kanske ha svårt att upprätta en egen plan utifrån ingen information alls.

Om man tänkser sig att jag är elev som önskar  en mentor.

Då skulle jag kunna börja med berätta utvalda delar om mig själv. Samt ställa mig själv frågor som; vad vill jag ha ut av , vad jag ha hjälp med, vad vill jag i n t e ha hjälp med, hur tät och nära kontakt vill jag ha?

Samma skulle kunna gälla med alla andra frågor som uppstår när jag ska välja, eller kanske bli tilldelad en mentor.

Hela idén bygger, enligt min uppfattning, på att båda parter ska få ut så mycket som möjligt av arrangemanget.

En plan skulle kunna läggas upp först som en frågeställning:

”Vad vill du och jag med vår avel?

Hur ska du och jag hantera konstruktiv kritik i vårt arbete?

Skall jag som mentor alls använda mig av kritik?

Och om jag ändå gör det – är du beredd på att ta det som ett sätt att förändra till det bättre?

Är det svårt kan vi skippa sådan kritik. ”

Men att ha i åtanke om det händer ändå är att den finns för att vägleda dig på bästa sätt.

Det finns förstås många andra frågor som uppkommer efter hand. Ovanstående hoppas jag dock kan fungera som en fingervisning om hur jag tänker.

Att vara elev:

Som elev har man också ett ansvar. Man är inte ett barn som ska matas med andras åsikter utan att säga emot. Det andra säger behöver inte alltid vara det rätta. En del gamla idéer behöver förnyas och vissa personer tenderar att stanna i konservatism.

Eleven ska bemötas med respekt av sin mentor. Elevens idéer och synpunkter är kanske helt nya, men för den skull inte dumma eller onödiga. Det är med nya idéer evolutionen har förts framåt. Nya människor tillför nya saker, vilket är bra och det ska inte undertryckas. Det ska vara ett samarbete, inte en diktatur där bara ena partens regler gäller.

För såväl mentor som elev ser jag ödmjukhet och respekt som de två viktigaste egenskaperna. Egenskaper, som om de inte finns från början, går att lära in via kurser som jag anser ska ordnas av Pawpeds då jag har fått stor tilltro till den typen av kursverksamhet.

När man är elev har man accepterat att ta till sig goda råd och synpunkter från någon annan med mer kunskaper i bagaget. Jag anser att eleven ska diskutera med mentorn hur det ska fungera mellan dem. En punktlista kan vara bra i flera sammanhang. Kritik kan framföras vänligt från elev till mentor och tvärtom. Utan konstruktiv kritik kan det vara svårt att komma vidare. För vissa människor. Det är viktigt att diskutera sådana saker innan den ena parten tar åt sig och blir sårad, arg eller ledsen.

Satellitkatteri:

Det känns väl lite som om jag missat att ta upp det här med ”satellitkatteri”, men det beror bland annat på mitt stora ointresse för den typen av arbete.

För att någon ska slippa fråga mig extra om det ska jag som avslutning ta upp det för att visa på möjligheten.

Detta begrepp betyder att man köper och betalar sina egna katter, men överlämnar avelsplaneringen åt någon annan uppfödare. Ekonomin är inte inblandad i arbetet. Var och en har sin egen ekonomi. Man är då en satellituppfödare som frivilligt lämnat ifrån sig ansvaret för själva avelsplaneringen. På alla andra sätt fungerar man som ett helt vanligt katteri. ”Huvuduppfödaren” bestämmer över parningarna hos satellitkatteriet. Men samarbetet är frivilligt och motparten kan när som helst säga nej till förslag från huvuduppfödaren. Eller helt hoppa av samarbetet.

För egen del skulle jag inte vilja välja bort planeringsbiten. Den är för mig är en viktig ingrediens i mitt eget, numer inte så stora katteri.

Lösningen, satellitkatteri, kan kanske passa för  vissa individer.

För min del så skulle jag emellertid mycket väl istället kunna agera huvuduppfödare. Som jag anser driver den mest intressanta biten i aveln. Det vill säga under förutsättning att jag, då och då, har egna kullar att ansvara över i mitt eget katteri. För den biten vill jag ju heller inte missa så klart.

 

Sammanfattningsvis

Den här uppsatsen handlar till mesta delen om mina egna tankar och funderingar kring mentorskap inom kattvärlden. I uppgiften står det att jag ska delge andra mina tankar och funderingar. Egna tankar, idéer och funderingar har varit min röda tråd genom den här uppsatsen.

Då jag har några års erfarenhet av mentorskap inom annat ämne har jag utgått delvis från de erfarenheter som har följt med det.

Följande tycker jag kan sammanfatta det mesta av mina tankar kring ämnet:

Alla insatser som innehåller tvång väljer jag att förkasta, då jag anser att det förtar glädjen med att relatera till andra uppfödare. Jag förstår att vi är alla olika och att det kan finnas personer som inte instämmer i ovanstående.

Mentorskap handlar minst lika mycket om hur man relaterar till varandra som om de teoretiska och praktiska kunskaper vi har inom ämnet kattavel. Det är jätteviktigt att en ”officiell mentor” har fått information också angående den psykologiska biten.

Det naturliga sättet att få en mentor kan kanske kännas som det mest självklara för många. Det vill säga att den uppfödare som man har köpt katten hos kan fungera som det.

Att ha flera mentorer ser jag inte som något egentligt hinder, men då blir det lite mer opersonligt. Och det kan finnas personer som inte vill ha så personlig kontakt med andra. Det positiva med flera mentorer är att man, som elev, får till sig många olika synpunkter. Och utifrån det kan man sedan bilda sig en egen uppfattning. Man tar det man gillar och struntar i det man ogillar.

Tillgång till  mentorer skulle, som sagt var, kunna finnas hos respektive rasklubb och förslagsvis samlas i en databas hos SVERAK (eller aktuellt förbund). Det ska inte vara för höga krav på mentorerna. Det finns många människor som är kunniga, men kanske inte orkar med för höga krav på sig själva. Dessa bör man ta väl hand om. Inte skrämma bort med en massa krav. Allt sådant skulle kunna stå med i den information som jag tidigare diskuterade. Jag tror det finns många som mer än gärna delar med sig av sina kunskaper och att det hela därför kan bedrivas som helt idéellt.

Man ska kunna söka efter mentor i SVERAKS databas. Och varje mentor ska ha en informationssida som är lite som ett vanligt CV. Informationen ska bestå av de erfarenheter och utbildningar som den potentiella mentorn har. Personliga egenskaper beskrivs bäst i en liten personlig hälsning i samma information. Ras, position på karta och tillgänglighet ska finnas med. Och allt annat som jag har glömt att ta med.

Liknande blanketter/formulär skulle kunna utverkas också för elever. Allt behöver inte vara så strikt och opersonligt jämt.

Med den här sammanfattningen anser jag mig nog ha sagt det som jag hade att säga i det här ämnet.

Jag hoppas att eventuella läsare har funnit materialet intressant. Och ännu mer hoppas jag på att idén med mentorskap ska förverkligas.

Förhoppningsvis så snart som möjligt.

Livmoderinflammation

En historia om hur det kan vara

Varning!

(Nedanstående var det som drabbade min katt:

Snövit till minne av

Man ska vara medveten om att det finns risk för allvarliga komplikationer under behandlingen. Skräckscenariot är att livmodern läcker bakterier ut i bukhålan och att det uppstår en bukhinneinflammation (peritonit) med dödlig utgång.

Förebyggande

Kastration. En kastrerad katt kan inte drabbas av livmoderinflammation. I övrigt finns ingen förebyggande behandling.

En livmoderinflammation bör, enligt mitt förmenande leda till kastration. Detta innebär att katten ej längre kommer att löpa och att inga fler kullar kommer att födas av denna katten. Jag bygger dessa råd på egna erfarenheter. Dessa erfarenheter är inte så många, men det lidande en katt utsätts för under denna sjukdom är nog för att jag ska ta detta beslut, vad beträffar mina egna katter. Var och en fattar naturligtvis sina egna beslut. Det gjorde jag också då min numera kastrerade hona endast var ett år gammal.

Nattsmygarn Kid Kai är en underbar katt. Hon är mycket speciell för mig och jag tycker nästan att jag identifierat min personlighet lite med henne. Kid är ingen katt man har lust att omplacera för att hon har blivit kastrat. Kid ska helt enkelt vara hos oss, även om inga fler kullar kommer efter henne. Jag har en nära vän där Kid har vistats under sin konvalescens. Möjligen hade hon kunnat få stanna där. Emellertid såg jag att hon var lycklig när hon kom hem.

För att återgå till historiens början inköpte jag min Kid ifrån en välrenommerad uppfödare, med vilken jag alltid har haft en utmärkt kontakt. Jag vet att uppfödaren pg Kids utmärkta typ och fantastiska lockar gärna hade velat behålla henne. Emellertid är det ju så att ingen uppfödare kan behålla alla kattungar man ser kommer att gå långt.

Kid bar på smoke-anlaget och det är ganska ovanligt hos Cornish Rexarna. Hon var som bebis inte den vackraste i kullen, utan blev kvar pg sin extremtyp. Jag visste genast att jag ville ha henne, även om hon liknade en liten rosa gris. Grisar , i all ära, Kid var ingen liten gris, hon var en apa “ler”. När Kid var ett år blev hon plötsligt sjuk. “Apan” blev alldeles för stillsam. Hon satt på elementet och såg deppig ut. Jag kände ganska snart på mig att jag skulle ta henne akut till veterinären. Akutveterinären var dock inte min “rätta” veterinär och jag tyckte att han var hårdhänt mot Kid. Veterinären konstaterade dock tidig livmoderinflammation (ovanligt) och föreslog kastration. Jag förfasade mig förstås över att denna vackra Cornish inte skulle föras vidare i avel. Därför sa jag ett bestämt och rungande “NEJ”. Arg var jag också och jag kommer aldrig någonsin mer att besöka denna nonchalanta och hårdhänta veterinär.

Nåväl Kid fick en antibiotikakur och piggnade till igen. Kid har givit mig två underbara kullar. I den första kullen blev alla smoke. Det blev en röd/smoke hane, en svartsköldpaddsmokehona och en blåsköldpaddsmoke hona. Från denna kull finns endast S*Solvindens Dancing Queen kvar som icke-kastrat. Det är blåsköldpaddan och som väl är så är det tänkbart att hon kommer att få en kull framöver. Ägarna är dock lite osäkra på hur de ska gå till väga, eftersom de inte är insatta i kattvärldens olika fenomen. Kid gav mig en kull till. Två svartsköldpaddhonor Grace Darling och Guinness kom till världen, dock inte smoke. Kid är en underbar mamma, men har tyvärr sörjt sina ungar när de lämnat henne.

Jag borde förstått att något var fel… visserligen blev jag lite fundersam. Kid kissade överallt, till exempel mitt på golvet. Det är inte riktigt som katter brukar göra när de protesterar. Det var ungefär som om hon kände… “jag måste kissa, här, nu och omedelbart”. Min erfarenhet av katter som inte är rumsrena är att de antingen gömmer sig, eller kissar PÅ någon sak… kläder, tvätt, väskor och dylikt. Så var det inte med Kid. Det blev ett litet bekymmer. Jag höll ju så rent jag kunde, tvättade med specialmedel och allt som man bör göra, samtidigt som jag hoppades att hon skulle förstå… Det var kiss på diskbänken, på köksbänken, i sängen och mitt på golvet… Jag förstod inte varför hon gjorde såhär. Jag tänkte att hon nog saknade sina bebisar. Jag bör nog tillägga att hon även tog hand om ett fosterbarn en gång, nämligen S*Solvindens Emmaline som var efter min snittade Mimmi.

Kid löpte igen. Min två år gamla och dyrt införskaffade hankatt vägrade para henne, istället högg han henne i bakbenet, med påföljd att Kid haltade i tre dagar. Det var då jag började tro att min avelshane var lagd åt fel håll. Vid det laget hade jag ju också införskaffat Perra som uppförde sig som en helt normal gosse.

Perra parade S*Solvindens Grace Darling ungefär samtidigt som han parade Kid. Grace Darling började dock löpa om efter ett par veckor, så jag antog att Perra kanske var lite väl ung för dessa bedrifter. Jag hade naturligtvis ögonen på Kid. Efter ca 3 veckor, och i vanlig ordning, svullnade Kids spenar och blev rosa. Jag antog att hon var dräktig. Vad som bekymrade mig var att hon inte blev tjock. men i min lilla drömvärld föreställde jag mig att det nog bara var en unge och det var därför hon inte blev tjock. Emellertid mindes jag min perserhona, från åttitalet, som bar på endast en unge, men där dräktigheten ändå var helt klar med tjock mage och fosterrörelser.

Den fortfarande lika slanka Kid låg i mitt knä och jag letade förtvivlat efter foster. Mjölk hade hon ju i alla fall, så något måste det ju vara. Detta tillstånd kallas skendräktighet. På 62:a dygnet började Kid småblöda och jag kontaktade veterinär och uttryckte min oro, då jag förut varit med om att blödningar inte är en bra början på en förlossning. Veterinären och jag diskuterade metoder för avlivning av ett kanske missbildat foster. Förskräckliga kände vi oss båda två, men jag visste alltså att någonting var snett.

För säkerhets skull ringde jag Djursjukhuset som jag vet har akutmottagning dygnet runt. Storhelg väntade, Kristi Himmelsfärdsdag stod för dörren. Veterinären på djursjukhuset sa att värkarna bör komma igång under eftermiddagen, annars skulle jag ringa igen. Så började Kids krystvärkar. Jag väntade, spanade… Hon bodde i sin “grotta”. Hon fick mycket kraftiga värkar, utan att någonting hände och jag kände starkt att något var fel, men hoppades mest på att något (vad än det var) skulle komma ut. Kid lämnade mig inte en sekund och jag lämnade för den delen inte heller henne. Hon vädjade om hjälp mycket tydligt. Jag stod ut, väntade över natten, det var nog inte bra, men så gjorde jag iaf, eftersom jag anser att en födande hona klarar sig bäst hemma. Fram mot eftermiddagen blev jag rädd och fick en allvarlig känsla av att här kommer inget att hända. Kid började verka påverkad och allmäntillståndet var nedsatt. Hon fick feber. Sådant ser man i kattens ögon och på att den darrar lite. Då ringde jag Djursjukhuset och fick först besked att fortsätta vänta. Jag fick frågan om Kid var försäkrad och då jag svarade JA sa veterinären att det inte fanns den minsta anledning att vänta längre. Jag skulle vara på sjukhuset inom en timma. Jag har 4 barn och 6 mil till djursjukhuset. Så det blev en del stressande.

Vid 19-tiden var jag framme i Jönköping. Veterinären kände inga foster och tog en röntgenbild, två förresten, eftersom Kid var väldans upprörd över att bli fasthållen. Där fanns inga foster. Man tog blodprover och gjorde ultraljud. Diagnosen blev skendräktighet med livmoderinflammation. Vad Kid alltså höll på att krysta ut var en varfylld livmoder. Min lilla, vackra gumma… En underbar veterinär rådgjorde med mig och jag lade Kids väl och ve i hennes händer. Jag åkte hem. Veterinären skulle ringa mig efter operationen, men det drog ut på tiden. Jag blev orolig. Slutligen ringde veterinären och sa att det hade uppstått komplikationer och att min lilla nu svävade mellan liv och död, men stod under konstant övervakning. Veterinären frågade mig om hon skulle ringa om något inträffade under natten och jag sa då att jag förmodligen ändå inte kunde sova pg av min oro… att min Kid skulle dö var så hemskt. Jag grät. Min mamma grät. Min mamma sa: “jag måste få se in i dom ögonen en gång till”. Då grät jag ännu mer. På morgonen ringde veterinären och sa att den akuta risken för inre blödningar var över. Kid hade klarat natten! Min lilla sega flicka! Dock hade vi en lång och tuff läkningsprocess att gå igenom. Antibiotika måste hon äta.

Nu kan jag rapportera att Kid mår bra. Hon kissar inte längre på märkliga ställen. Någon apa är hon inte längre, men vem vet vilken oro som drev henne när hon var apa? Kid kommer att bli frisk. Det gör mig lycklig. Några fler kullar blir det inte efter henne, det är ju synd och skam förstås. Hennes smokebärande mamma kommer snart att kastreras då hon gjort sitt i avelssammanhang. Kvar har vi lilla Dancing Queen och jag hoppas att Charlotta som köpte henne läser detta. Jag vill i detta sammanhang utfärda en kraftfull varning: Rosa spenar efter 3 veckors dräktighet får absolut inte tolkas som ett säkert tecken på dräktighet. Det viktiga är att se till kattens välmående. Katten bör bli tjock (gäller naturligtvis inte alltid) och man bör känna både foster och fosterrörelser i minst vecka fem.

Om man har minsta känning av att något är fel bör röntgen eller ultraljud utföras för att förhindra onödigt lidande. Sist, men inte minst… Håll katten försäkrad. Slutsumman blev 6500 och då var jag trygg i att Kid fick den bästa tänkbara vård. Själv pungade jag ut ca 1800 i självrisk, istället för förväntade inkomster för kull. Jag hade ett par spekulanter… Jag vill också ge en stor eloge till Djursjukhuset i Jönköping, speciellt till veterinär Maria Möller med assistent som tröstade mig den natten. Jag beundrar verkligen deras arbete. Jag vill också tacka min vän Jocke som hämtade Kid och lät henne, i lugn och ro, vila ut i sitt hem och som också gjorde sig besväret att ge Kid medicin varje dag.

mvh Mona
2001-06-15
(copyright)

Länkar

Nyheter
Efterlyses
Artikelindex
Ris & Ros
Hur man skriver en artikel
Information via mail

Katteri godkänt

Godkänt av Länsstyrelsen, vad betyder det?

Godkända katterier bedriver avel med många katter

UTDRAG UR JORDBRUKSVERKETS REGLER:

Det här gäller för katter

Tillstånd krävs för den som

håller tio eller fler katter äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna katter eller håller katter på foder
föder upp tre eller fler kullar per år
upplåter tre eller fler katter per år
säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning
säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning
förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter
bedriver yrkesmässig verksamhet.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att du har det. Den som driver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

—————————————————————————————————————-

Ovanstående kan enkelt förklaras:

Den som äger 9 katter behöver inget tillstånd (fodervärdskatter räknas in).

Den som inte föder upp fler än tre kullar på ett år behöver inget tillstånd.

Upplåtelse kallas det när ägaren till något låter någon annan nyttja detta utan att äganderätten till det nyttjade därmed överlåts. Upplåtelse kan till exempel ske genom uthyrning eller lån. Till det här räknas nog att man lånar ut t.ex. sin hankatt för avel.

Den som förvarar ett djur tar emot andras djur mot ersättning eller i syfte att förmedla djuren. Det gäller till exempel dem som driver hunddagis, hund- och kattpensionat och omplaceringshem.

Tillstånd betyder inte att katteriet är bättre än andra utan tillstånd. Bara att verksamheten bedrivs med många katter, många kullar per år, katter hos fodervärdar.

Tillståndet används ofta som ett skäl till att katteriet ska anses mer seriöst än de som bedriver uppfödning i mindre skala.

Om det här får man bilda sig en egen uppfattning tills vidare ..

Kattens Dröm

KATTENS DRÖM.

Förhoppningsvis ska min inledning till denna uppsats inte vara alltför partisk, eller fantasifull. Många må väl känna verklighetens faror, så även jag. Ibland måste man dock väga fördelarna mot nackdelarna, så också riskerna mot friheten.

Anledningen till att denna lilla skrift ens kom till, eller uppstod i min ringa tankevärld, var en het debatt som fördes på ett känt digitalt kattforum. Jag upplevde det som att folk angrep mig. Personligen har jag alltid haft kattens bästa för mina ögon och försökt att se de individuella skillnaderna och behoven hos mina djur.

Jag har fått känslan att vissa av mina åsikter inte har klargjorts på ett förståeligt sätt. Därför försöker jag nu göra en sammanfattning av vår heta debatt, utifrån både Era och mina debattinlägg. Detta gör jag med all respekt för mina vänner ”kattmänniskorna”. Jag gör det som en förhoppning om att vi istället för att vända taggarna utåt ska kunna föra en debatt på en intellektuell och sansad nivå. Därför har jag nu försökt göra en uppställning av fördelar och nackdelar med att ha en ute- eller innekatt. Detta har varit intressant och givande, men också otroligt svårt att ta ställning till.

Då jag var barn på 60 – talet var det knappast tal om att stänga in en katt, detta djur vilket alltid ansetts vara självständigt och känt för att gå sina egna vägar. I 19 år levde vår grå (blå) huskatt Ketty. Hon födde tre kullar, vilka kom till bra hem. Därefter lät vi kastrera henne. Jag var bara 10 år när hon kom. 1989 dog hon. Hon dog i hemmet. Vi försökte ge henne en värdig död hemma, men det hela slutade med att veterinären fick ge henne en insomningsspruta.

När hon så var borta kände jag ingen större sorg, utan ansåg att hon hade levt ett underbart liv. Hon hade fött och uppfostrat ett antal grå kattungar och en svart/vit, men tyvärr en svanslös som måste avlivas pga. avsaknad av kiss- och bajsmöjligheter. Ketty valde den starkaste gossen när hon lät para sig… Han som hade sneda, skrumpna öron, han som var slagskämpen över alla. Vi kallade honom för ”snedörat”. Vacker var han inte i människans ögon, men tydligen i Kettys. Jo, jag avundades det liv hon levt…alltid älskad och omhuldad, avmaskad, vaccinerad (de första åren), kastrerad och fri. I krusbärsbuskarna sov hon om sommaren, på diskmaskinen om vintern. Fåglar var en delikatess, mössen skröt hon mest med. Under ett obevakat ögonblick åt hon upp våra två undulater. Hur svårt hade jag inte att ta i katten efter det? Men så småningom tvingades jag inse att hon faktiskt var ett rovdjur.

Jag lärde henne räcka ”vacker tass”. Hon älskade ju ost! Tyvärr blev påföljden att denna ljuvliga, lilla tass ständigt användes som en vädjan att få mer godis, tyvärr använde hon sig också av sina vackra, starka klor.

Ketty var inte vår enda katt, en del passerade. Det fanns de som blev överkörda på gatan, det fanns de som måste tas bort för att de blivit för många. Det fanns de som kom hem hundbitna, trafikskadade, skjutna med hagelbössa… ja ibland gjorde det ont. Min mor är en stor djurvän. Hon månade mycket om våra katter, tog dem till veterinären och insåg tidigt vikten av att kastrera hanarna. Ja, så växte jag upp. Min första katt fick jag 64, han var blåtigré. Pappa hittade honom överkörd på vägen. Som jag grät!! Han blev nog inte ens året och han hette Hasse, efter mammas barndomskatt.

Jag hoppas att jag inte redan tröttat ut mina läsare. Om katter har jag mycket att berätta. Långa berättelser kanske är besvärliga att snabbt ta sig igenom… särskilt om man brinner av debattlust. Men försök då ge min uppsats lite tid, se den som en form av e-bok. En bok har alltid rätt att ta sin tid och den sätter alltid sina spår i ens medvetande.

Efter debatten, vilken fördes på det digitala forumet har jag tänkt över saker och ting. En gång i världen blev jag angripen för att jag hade innekatter. Jag var ganska tidig med fenomenet innekatter. Mitt samvete och mina tidigare erfarenheter gjorde min situation svår att försvara. Jag bodde i lägenhet, katterna kunde vara på balkongen, men de kunde ju inte känna gräset under sina tassar. De kunde inte klättra i träd. Jaga kunde de, men endast flugor och fjärilar. Det fanns en tid då jag önskade, trodde och hoppades att våra tamkatter inte var rovdjur. Det var en illusion. Det var lika bra att inse det. Jag gjorde det med stark motvilja.

INNEKATTER.

Under denna rubrik finns mycket ansvar och mycket välvilja. Som ni vet är mina katter också innekatter. Numera är det inte så svårt att försvara detta. Man räknas som ansvarstagande, då man håller ständigt uppsikt på sina djur. Så har det inte alltid varit. Kattens ofta högt betingade pris är en av anledningarna till att man ser efter den noga (missförstå mig rätt), huskatter har också sitt värde, även om jag motsätter mig detta skänkande av huskatter hit och dit. Jag äger själv en huskatt, men han har för mig samma värde som mina aristokrater och sköts på samma sätt. Vad jag vänder mig mot är att huskatter allt som oftast skänks bort hur som helst, utan att hemmen kollas upp det allra minsta. Min huskatt bor hos mig, därför att han var en av två bröder som mamman gömde. Min katt skulle gasas ihjäl, medan hans bror hade fått ett hem att leva i. Kanske valdes brodern ut för att han var sötare… förmodligen var det så!

Våra innekatter är ofta, men inte alltid raskatter. Tyvärr bedrivs det alltid en viss inavel bland dessa. Desto färre individer, desto mer inavel. Detta är tragiskt och inte alls bra för katternas sundhet, enligt en Darwinistisk teori. De smittas lätt av sjukdomar. Jag känner raskattägare som isolerar sina katter efter varje utställning. Vaccinering är naturligtvis nödvändigt, då raskatten ofta vistas på exempelvis utställningar och har ett oerhört dåligt immunförsvar. Jag tvekar inte ett ögonblick på att våra innekatter är de mest välskötta och omhuldade av katter. Jag har aldrig menat att ge någon ett dåligt samvete därför att de ser efter sina djur. Förmodligen kan man inte göra på annat sätt, såsom samhället ser ut idag. Vad beträffar avel med våra innekatter är det tyvärr så att katten oftast inte själv kan välja. Vi parar gärna ihop individer för att få fram extrema typer. Se bara på våra perserkatter och våra siameser. Jag går inte i försvar för dessa extremtyper.

Vi som har ett katteri (uppfödning) nödgas ibland skiljas från våra älsklingar pga. osämja inom katteriet. Osämja innebär oftast misshandel och förorenande på olämpliga ställen. Då är en omplacering det enda alternativet för att kattindividen ska få bli någorlunda lycklig. Den stora faran för innekatter är deras benägenhet att ibland rymma. Detta är också mycket individuellt. En fertil hane har speciella behov, exempelvis.

Farorna i detta består av att en katt kan ta chansen att hoppa från en balkong och därvid bli väldigt skrämd och i värsta fall skadad. Om den rymmer genom ytterdörren, eller fönstret är den ovan vid faror. Bilar är ett stort hot, vilket innekatten är omedveten om. Men har katten en dröm om frihet? Rannsaka nu Ert samvete! Vill den springa över gräs? Vill den uppleva jaktens spänning? Vill den klättra i träd? Jag säger inget bestämt. Men betänk arternas ursprung och meningen med deras liv (ler lite filosofiskt).

UTEKATTER.

Detta kan vara en hård värld, men den kan också vara kattens dröm. Vid utegång anser jag att katten regelbundet bör avmaskas, kastreras, öronmärkas och vaccineras, men enbart de första åren. Två av mina bästa vänner är döttrar till en veterinär (numera i sorgligt minne hädangången). Han hävdade att alla utekatter så småningom blir immuna mot kattpest och kattsnuva. En av hans döttrar har tre katter. Hon skulle aldrig kunna stänga in dem. Den ena är en Perser. Pälsen måste titt som tätt klippas ner. En Perserkatt kan inte vistas ute med sin långa päls. Den tovas då ihop till outredlighet. Tovor stramar och gör ont. I 10 år ägde hon en okastrerad Perserhane. Vacker var han inte, men min vän ansåg att han var lycklig. Han hade gjort många vandringar. Min vän älskar djur. Ett djur i nöd skulle hon aldrig lämna. Det är till henne jag har vänt mig med bortsprungna katter, skadade fåglar, ja till och med paddor har hon tagit under sina vingars beskydd ”ler”. Man kan bara inte tveka om hur hon älskar djur och hur hon dessutom talar till dem.

På forumet kom någon med påståendet att jag skulle inbilla mig att jag talar med mina djur! Jag måste faktiskt härvid uttrycka min åsikt om hur urbota dumt det var. Ett par enkla frågor… och ni vet alla att Era katter/djur talar till Er…. Ponera att Er katt står vid ett skåp där ni förvarar kattmaten…matskålen är tom… kisse har svansen rakt upp, ögonen har ett vädjande uttryck, kisse jamar… Ni vet inte vad den vill? Ponera att kisse står vid ytterdörren… den krafsar och jamar… Ni vet inte vad den säger?

Vi talar om utekatter. De går ofta ett hemskt öde till mötes. Jag är inte den som förespråkar utekatter egentligen, men kattens drömmar och önskningar kan jag inte bortse ifrån. Jag har sett många kattöden… ofta har jag kunnat hjälpa till. Jag har lyckats placera åtskilliga övergivna katter, antingen till nya varaktiga hem, eller tillbaka till en rättmätig ägare, som väntat och letat. Som jag tidigare nämnt… En utekatt kan vara ok. Men den bör kastreras, öronmärkas, fästingplockas, försäkras och få den bästa tänkbara veterinärvård. Det är helt misslyckat (och det vänder jag mig emot) om man inte ser till att utekatten kommer hem. Man kan riskera att den utsätts för katthatare, satanister och personer som inte ser kattens värde. Den går ofta med öronskabb, fästingar, loppor och helt utan försäkringsskydd.

SAMMANFATTNINGSVIS.

Som jag nämnde hade jag en diskussion med min första Rex (Lasse). Hur mycket älskade inte familjen honom? Hur grät inte barnen? Dock insåg vi alla, man gör det om man är uppmärksam, att Lasse ville inte leva vårt liv. Han är numera ensam gosekatt hos en familj, där han kan vistas ute under uppsikt. Han är kastrat och betydligt lyckligare nu.

Min uppfattning om hur man sköter sin utekatt bör ha framgått av ovanstående. Angående innekatten har jag kanske mest tagit upp praktiska skötselanvisningar. Min önskan för varje innekatt är att de ges möjlighet att känna gräs under tassarna. Detta kan ibland vara omöjligt. Om man har en katt, kanske två går det utmärkt att spatsera omkring med den i koppel. Den bör ges stora möjligheter att klättra i träd.

I katteriet bör man kunna ordna en stor rastgård. Ett klätterträd är nödvändigt… buskar, växter, kattgräs, skugga och en liten överbyggd koja att gå in i är ju idealet. Vi balkongmänniskor har ett större problem…men samma gäller här! Växter, kattgräs, skugga och krypin. Den som har möjlighet kan ju näta in sin balkong. Alla kan inte det. Förslagsvis sätter man då upp en hylla. Katter är smarta (gäller ej kattungar), de hoppar inte för högt. En hundbur, tyvärr ganska dyrt, kan man ju också använda. Se då till att kisses bur kommer högt upp så den kan spana ut över omgivningen.

Så ni som har undrat… Jag tar inte ställning i frågan… för mig ligger den öppen. Det mesta är individuellt, men jag tror dock våra innekatter kan anpassa sig till dessa inhägnader som jag nämnt. Men… vad går upp mot att en mörk natt ligga på lur i ladugården och lyckas fånga en mus!? Vad går upp mot kampen att överleva? Att förmänskliga katten kan, i värsta fall, göra den lika sjuk som vårt samhälle. Vi kämpar för pengar, inte för överlevnad.

DIKT 1: KATTER.

Jag är katten som går för mig själv
Jag är ingens vän och ingens tjänare
Jag tycker det ena stället är lika bra som det andra
/Kipling

DIKT 2: KATTER

Vem vet vad katten tänker
Som över gården gå
Vem vet vad djuren grubblar och tänker på

Vi vet väl knappast något
Om djuren som här gå
Och inte anar vi
Vad katter tänker på

Vem vet vad katter tänker
När de spinner så
Kanske mår de mycket bättre
Än vi någonsin kan må

Vem vet vad katter tänker
Som över gården gå
Det får vi aldrig veta
Om vi tänker aldrig så…

AAD.

Till startsidan