Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Snövit till minne av

Rest in Peace my curly angel!

S*Anamiacat’s Snövit blev bara 1 år och 7 månader. Älskad, saknad!
Snövit dog av varig bukhinneinflammation som troligtvis långsamt utvecklats efter att ha blivit opererad för livmoderinflammation.
Vi var på väg till djursjukhuset, men vi hann inte. På morgonen låg vår älskling död på hallgolvet.
Fortfarande varm.
Jag lade ut en filt på golvet och lyfte den lilla över dit och virade in henne i filten.
Det var sorgligt, men gick ganska bra så länge jag hade henne hos mig.
Det värsta bröt ut när jag måste lämna henne i det kalla garaget i väntan på obduktion.
Som försäkringsbolaget krävde.
Och som jag både ville och inte ville.
Mitt i sorgen känner jag ändå en lättnad över att det inte var något som kunde ha smittat mina andra katter.

Regnbågsbron

På den här sidan himlen finns en plats som kallas Regnbågsbron.
När ett djur som varit särskilt betydelsefullt för
någon dör, så kommer det till Regnbågsbron.

Där finns ängar och kullar för alla våra speciella vänner,
så att de kan springa och leka tillsammans.

Där finns tillräckligt med mat, vatten och solsken,
och våra vänner har det varmt och skönt.

Alla djur som har varit sjuka och gamla blir återställda
till hälsa och vigör; de som varit skadade
 eller handikappade blir friska och starka igen, precis som
 vi minns dem i våra drömmar från gångna tider.

Djuren är glada och nöjda , utom för en liten sak;
de saknar alla någon väldigt speciell som de
varit tvungna att lämna kvar.
 
Alla springer och leker tillsammans, men en dag kommer
 någon av dem ett stanna upp och titta i fjärran.

Dess klara ögon är intensiva; kroppen börjar skälva.
Han springer plötsligt ifrån gruppen,  flyger över det gröna gräset;
hans ben bär honom fortare och fortare.

Han har sett dig, och du och din speciella vän möts till slut
i en lycklig återförening för att aldrig skiljas igen.

 Lyckliga kyssar regnar över ditt ansikte,
dina händer smeker på nytt det älskade huvudet,
och du ser ännu en gång in i de tillgivna ögonen på ditt
djur som så länge varit frånvarande i från ditt liv, men aldrig från ditt hjärta.

Sen går ni över Regnbågsbron tillsammans…….

 

Beautiful Angel!

 

Stamtavla – Snövit

Kan du inte se bilden? Testa att klicka på länken.

http://pawpeds.com/db/?a=p&id=980974&g=4&p=lpl&date=iso&o=ajgrep

Väntad kull

Det sägs att om man vill få gudarna att skratta så ska man planera 🙂

Snövit är nu kastrerad p.g.a. hälsoskäl och jag hoppas att hon blir bra nu.

Besök gärna La Perms of Scandinavia för mer information om rasen (se länk)

 

Leker

 

Marodören

..

Leker

 

In love

 

Recognition Show

Recognition Show i Örebro 2 februari 2013

Resultat för lilla Astrid.

Excellent 1.

BIV kattunge.


Här skulle Herobis BC Nefertari (Astrid) varit med om vi inte varit tvungna att rusa till tåget. Som jag såg fara iväg i fjärran medan jag kom rusandes med all min packning och katt. Men det var säkert någon mening med det också 🙂

Vad roligt att ha fått vara med om något sådant en gång i livet 🙂

Domare:

Pia Nyman Finland

Donatella Mastrangelo, Italien

Steven L Jones, Norge

—————————————————————

Datum, arrangerande klubb och plats.

2013-02-02 Nerikes kattklubb, Örebro – Conventum Arena

Obduktion

Obduktion – svar

Vid höstvindens susning Du somnade stilla Ej sjukdom och oro nu mer gör Dig illa Skön är vilan som natten ger Tryggt att veta Du lider ej mer

(2)
UppdragID U121115-0339
RAPPORT
Slutsvar
Svarsdatum 2012-12-03
Mona Dahlgren
Stockholmsvägen 20
575 35 EKSJÖ
Kundnr 126855
E-post mona.solvinden@gmail.com
Handläggare Erika Karlstam
Kunduppgifter Insändare Djurägare Svarsmott Fakturamott
Mona Dahlgren, EKSJÖ S £ S S
Märkning Djurslag Material Prov taget Prov ankom
966 000 000 102 693 Katt
SE*Anamiacts Snövit
Hel djurkropp 2012-11-15 2012-11-15
Utlåtande
Vid obduktionen påvisades en mycket höggradig, varig bukhinneinflammation av något äldre datum (purulent peritonit).
Bukhinnan var till följd av inflammationen kraftigt irriterad och rodnad, och fritt i bukhålan återfanns ca 1 dl rödbrunt, illaluktande
var (pyocoeli). Det illaluktande varet täckte flertalet av bukhålans organ. Livmodern och äggstockarna saknades (kirurgiskt
avlägsnade). Ligaturerna vid äggstockarna och livmoderhalsen/cervix var intakta. Mikroskopisk undersökning av livmoderhalsen
och ligaturområdet i densamma visade en kronisk, dock ännu aktiv, inflammation i vävnaden (kronisk aktiv cervicit)
PAD: Purulent peritonit (varig bukhinneinflammation).
Kommentar:
Den mycket grava bukhinneinflammationen, vilken har orsakts av en bakteriell infektion, kan förklara såväl själva dödsfallet som
den bukighet/magsvullnad och avmagring som enligt uppgift konstaterats. Då katten enligt bifogad remiss tidigare fått livmodern
avlägsnad på grund av en bakterieorsakad inflammation, bedöms det högst sannolikt att infektionen i livmodern, via den
kvarvarande “livmoderstumpen”, olyckligtvis spritts vidare ut i bukhålan. Några uppenbara tecken på att komplikationer tillstött
under själva operationen föreligger dock inte.
Det faktum att katten uppges ha mått bra efter ingreppet talar också för att infektionen legat latent, och först efter en tid etablerats i
bukhålan.
Bukhinneinflammationen bedöms i sina äldsta delar vara minst en vecka gammal.
Inga tecken på FIP, lymfom/leukos eller annan tumörsjukdom har påvisats vid obduktionen (frågeställning uppgiven på remissen).
Om Ni har frågor eller önskar något i utlåtandet förtydligat, vänligen kontakta undertecknad.
Med vänlig hälsning
Erika Karlstam
Laboratorieveterinär, Dipl. ECVP
ENHET FÖR PATOLOGI OCH VILTSJUKDOMAR
post. 751 89 UPPSALA
telefon. 018-67 40 00, fax. 018-30 91 62
e-post. sva@sva.se, webb. www.sva.se
org.nr. 03-202100-1868-01, EU- VAT No. SE 202100186801
SVA är certifierat enligt ISO 9001:2000 (kvalitet) och ISO 14001:2004 (miljö)

La Perm

Väntas under 2013

Allmänt

Kattungar

Det här kopierade jag från Agria:

Inavel ökar risken för sjukdomar och defekter

Att inom en ras använda för få individer i avel är aldrig bra. Inavel gör nämligen att risken för recensent nedärvda sjukdomar och defekter som till exempel PRA och extra tår ökar.
– Det spelar ingen roll om du kallar det för inavel eller linjeavel, det är lika skadligt i längden ändå, säger Ulrika Sörlid, utbildad biolog och uppfödare av européer.

För att kunna bedriva sund kattavel måste det finnas tillgång till en viss mängd genetisk material annars kommer det förr eller senare uppkomma problem med sjukdomar. Exempel på sjukdomar som hänger ihop med inavel är försämrat immunförsvar, allergiska reaktioner och vissa typer av cancer.

– Ökad stresskänslighet med beteendeförändringar som följd och därav påverkan på immunförsvaret kan också bli till en ond cirkel, förklarar Ulrika Sörlid.

Problem med nedsatt fertilitet, mindre kullstorlekar och mindre storlek på födda kattungar hänger också ihop med att inavelsgraden ökar.

– Dessa följder kan dock vara svåra att koppla samman eftersom avel också har en hel del med slump och tur att göra. Det kan alltså gå ganska långt innan man inser att det finns problem i en ras.

Jobba med eller mot oddsen
Inavelsgrad är dessutom bara ett medelvärde på hur många genpar som statistsikt sätt förekommer i homozygot uppsättning och runt ett medelvärde kan det vara ganska stor spridning.

– Därmed blir det väldigt svårt att dra slutsatser av enbart din egen erfarenhet eftersom så mycket handlar om tur och tillfälligheter, förklarar Ulrika. Men det gäller att bestämma sig om man vill jobba med oddsen eller mot dem. Vill man jobba med dem så gäller det att hålla nere inavelsgraden, hävdar Ulrika.

Alla katter får sina gener parvis, en från mamman och en från pappan. Det betyder att för en sjukdom som till exempel PRA, som har en så kallad recessiv nedärvning, finns tre olika scenarier.

– En katt kan vara fullt frisk utan anlag, vara friska men anlagsbärare eller sjuk och anlagsbärare.

Homozygota anlag
Värre är det om katten till exempel har en homozygot uppsättning av PRA-genen för då kommer den garanterat att bli blind. Dessutom kommer den också att föra anlaget vidare till sin eventuella avkomma.

– Homozygota anlag är en svaghet som bör hållas nere så gott det går och det möjliggörs genom att inte inavla/linjeavla.

Många uppfödare nöjer sig med att hålla sig under den generella inavelsgränsen på 6.25 % och tänker inte längre än så. Men det gäller också att se till hur många obesläktade individer man har att tillgå i aveln, dvs hur stor den effektiva population är.

– Bara för att en katt tillhör en stor ras betyder det inte automatiskt att den genetiska variationen är stor, förklarar Ulrika.

Inavelsgrad och effektiv population

Effektiv population
50 Akut utrotningshotad 50 motsvarar en ökning av inavelsgraden med 1 % per generation vilket motsvarar en inavelsgrad på 5 % på fem generationer.
1000 Nödvändigt på art basis
100 Rimligt minimum 100 motsvarar en ökning av inavelsgraden med 0,5 % per generation vilket motsvarar en inavelsgrad på 2,5 % på fem generationer.
200 Ok 200 motsvarar en ökning av inavelsgraden med 0,25 % per generation vilket motsvarar en inavelsgrad på 1,25 % på fem generationer.

Ulrika är en stark motståndare till matarodavel och förespråkar att ungefär lika många honor som hanar bör användas i avel.

– En liten snedfördelning på hur många hanar respektive honor som används får i slutänden förödande konsekvenser, säger hon.

Som exempel tar hon att om man börjar sin avel med två obesläktade honor och två obesläktade hanar så hamnar man efter 5 generationer på en inavelsgrad på drygt 12 %  (vilket motsvarar en dubbel kusinparning). – Det kan jämföras med att om du använder en hane på hundra obesläktade honor så hamnar du i slutändan på samma inavelsgrad.

Ofta är det tråkiga sjukdomar som till exempel PRA och liknande som gör att uppfödare får upp ögonen för inavelsproblematiken.

– Personligen tror jag att medvetenhet för inavelsproblem, samarbete och tolerans mellan uppfödare och nytt blod är lösningen.

Tolerans och olika åsikter nyckeln till framgång
Ulrika uppmanar därför alla uppfödare att försöka se kollegor som inte tycker likadant som något positivt för den genetiska variationen.

– Se skillnader som en tillgång istället för att bara idiotförklara andra uppfödare. Det är faktiskt viktigare att rasen har en bra genetiskt grund att stå på än att en enskild katt blir BIS, skämtar hon.

Hon uppmanar också uppfödare av raser med möjlighet att göra kontrollparningar¹ och ta in noviser² att faktiskt göra det för att få in nytt blod.

– Många undviker att göra det på grund av rädslan att få in problem vilket det alltid finns en risk för. Men jämför man det med att inavla är risken värd att ta, avslutar Ulrika.
Artikeln är skriven efter ett föredrag som Ulrika Sörlid höll för kattuppfödare och medlemmar i aby- och somaliringen samt bengalklubben i samarbete med Agria Djurförsäkring hösten 2012.
¹ Kontrollparning – söker dispens hos rasklubben/Sverak för att para med en huskatt. Öppen för ganska många raser.

² Noviser –  parar med en katt som ser ut som den ras man föder upp. Inom rasen europé tittar man t.ex. på huskatter och för t.ex. sibirisk katt på huskatter från Ryssland.

LaPerm är nu Preliminärt Godkänd i SVERAK (och hela FIFe) !!

LaPerm is now a Preliminary Recognized Breed in FIFe !!

Kontrollavel

Vad är kontrollavel?

Vad är kontrollstamtavla (citat CKK Calmare kattklubb)

Kontrollstamtavla? Vad är nu detta. Jo en del katter kan längre bak i stamtavlan ha en annan ras. Detta kallas kontrollavel. Meningen med kontrollavel är att tillföra rasen en bredare avelsbas. Inom raser som det inte finns så många katter av blir det till slut mycket inavel och då kan man använda en katt av annan ras som har liknande egenskaper. För att bedriva kontrollavel måste man söka tillstånd och presentera en lång avelsplan. Detta kräver mycket kunskap om genetik som vi inte ska gå in på här. Men i alla fall kontrollstamtavla var det vi skulle reda ut. Före kattens registreringsnummer står det ett par bokstäver. Oftast står det LO men ibland står det RX. RX innebär kontrollstamtavla. Om katten har en kontrollstamtavla måste katten bli godkänd för avel innan man kan ta en eventuell kull. Avelsgodkännande (förkortas AG) kan inte göras före det att katten fyllt tio månader. AG kan göras på en internationell utställning eller vid en hembedömning då av två domare som är behöriga att döma rasen.

Debatt till försvar för utparning med annan ras

Jag anser att det kan vara bra att inhämta ordentliga kunskaper och erfarenheter innan man uttrycker åsikter om kattförbundens arbete med utparningar och kontrollavel.

Det kan vara bra att veta att Huskatter aldrig testas för några av de sjukdomar som förekommer inom raskattaveln. Huskatter kan vara en avkomma av två olika raskatter.

Huskatter får också sjukdomar. Huskatter kan få missbildade ungar. Huskatter mår även också ofta riktigt dåligt. Då de saknar en riktig förankring i samhället och ofta föder förvildade och svårt sjuka ungar som inte får veterinärvård.

En utparning med annan ras är mycket bra för att minska risken för inavelsdepression som man annars ibland ser hos raser med liten avelsbas. Alla inavlade raser lever med risken att få rasbundna sjukdomar. Alla raskatter har från början uppstått ur inavel. La Perm såväl som Norsk skogkatt.

Exempel på kontrollavelstillstånd

Vänligen uppmärksamma att exemplet är från 2013 och inte aktuellt då kull fötts inom tillståndet och med förväntat resultat.

Vem som helst har rätt att ansöka om kontrollavelstillstånd.

“Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK /Swedish catclubs association

Borås 2013-06-27

XXXXXXXX

Besked i ärende Dnr XXXXX

Om regler ändras (som är grund för och/eller påverkar beslut om tillstånd för denna parning) följer alla
tidigare beslut, undantag och villkor de nya gällande reglerna. Det är sökandes ansvar att vara
uppdaterad med gällande regelverk.

Dnr XXXX Uppfödare – ang ansökan om parning med målras LPL

Beslutades att bevilja ansökan.

Tillägg till tillstånd gällande:

Honkatt: xx non f 21 33
Hankatt: xx NFO n 09 22

Detta tillstånd är begränsat, och gäller under förutsättning att parning sker under 2013.
Observera, att utfallsrapport skall insändas (på för detta avsedd blankett) senast i samband med
kullregistrering.

—————————————————-

Utfallsrapport insänd. Allt väl.

Avkomman registreras under följande kod:

XLH * / non LPL
Omregistrering av katt med kod XLH * / non LPL kan göras i enlighet med FIFes/SVERAKs regler för
uppfödning och stambokföring.

Katt registrerad som XLH * / non LPL eller LPL non * behöver ej uppvisa intyg om avelsgodkännande
innan registrering av avkomma kan ske.
Not: * symboliserar kattens färg.
Med vänlig hälsning

Cecilia Wennergren, eu
SVERAKs stambokförare

Officiell adress Tel vx +33-10 15 65 www.sverak.se
Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK Fax +33-10 08 99 Plusgiro 63 02 96-2
Åsbogatan 33, S-504 56 Borås sverak@sverak.se Bankgiro 630-2962
Org.nr: 802007-3329

Till startsidan