Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Ringorm hos marsvin

Ringorm hos marsvin

Om Ringorm, speciellt avseende marsvin.

Det jag har skrivit nedan är personliga erfarenheter och  viss fakta, som  jag hämtat upp via Internet, mina egna och andras upplevelser. Det jag skriver ska inte uppfattas som veterinär-råd, då studier jag läst kan innehålla fel. Kontakta alltid veterinär om dina marsvin blir sjuka! Håll dem även gärna försäkrade i de fall det är möjligt.

Hysteri kring ringorm och sanering:

Jag själv blev ganska skärrad när jag första gången hörde talas om ringorm och hur besvärligt det skulle bli med saneringen av hemmet. I princip skulle man elda upp hela hemmet och gå omkring i “rymddräkt”, som dessutom skulle bytas när man själv förflyttade sig mellan olika hem. Det var på den tiden jag hade kattuppfödning

Mina katter fick aldrig ringorm, trots att vi fick in en katt med behandlad ringorm. Vid skraptest visade det sig att behandlingen inte hjälpt. Det var första gången jag själv fick ringorm, min mamma fick ringorm och min bästa vän fick det också. Hunden fick ett sår på nosen som var misstänkt ringorm, men som inte testades, trots kontakt med veterinär som rekommendera cortison tills vi såg hur utvecklingen gick. Såret behandlades med cortison. Ingen av mina egna katter smittades med ringorm. Min infektion var väldigt lindrig och jag hade lite klåda på hakan.

Jag tycker inte det borde spridas så mycket desinformation om ringorm. Städa får man göra ändå. Städa burar och vårda djuren gör man ändå. Byt rengöringsmedel till Virkon S ett tag. Det kan verka vara ett dyrt alternativ, men i längden är det både prisvärt och drygt. Fyll en sprejflaska med lösningen, spreja i rum där marsvin finns i förebyggande syfte.

Ringorm är ingen farlig sjukdom för den som har ett normal immunförsvar.

Min mamma, som var gammal och multisjuk, skickade vi iväg till Vårdcentralen. Hon skulle behandla utslaget med Pevaryl salva. Det är det läkemedel som läkare brukar rekommendera till människor med ringorm. Preparatet har också effekt på djur med ringormsutslag. I sju fall av åtta läker ringorm ut av sig självt och utan behandling, vilket har påvisats i en studie. Tyvärr finns inte så mycket modern forskning kring ringorm, utan man har att vända sig till studier från 60-, 70- och 80-tal. Ignorera aldrig ringorm. Om oturen är framme kan utslagen bli infekterade med

Mer allvarlig typ av ringorm hos marsvin
Mer allvarlig typ av ringorm hos marsvin

. Ta hand om marsvinet, bada och eftersträva en torr och sval miljö för att förhindra allvarliga infektioner.

Olika varianter och stammar av ringorm

Min erfarenhet av ringorm, består av synliga utslag på katt, hund, människa samt marsvin.  Veterinär har konsulterats vid något tillfälle. Upplevelserna och symtomen har varit olika och ofta är det olika stammar som drabbar olika djurslag. Det jag främst lagt märke till är att de olika stammarna har olika smittsamhet, samt att utslagen man ser på andra djurslag inte behöver se ut exakt som de på marsvinen. Ringorm är en hudinfektion och har ingenting med maskar eller ormar att göra. Ringorm har fått sitt namn efter utslagens form. Den kan liknas vid en ihoprullad orm.

Bilden visar ringorm i lindrig form hos människa.

Förstå ringorm

är inte alltid helt enkelt. För den intresserade finns det en del artiklar att fördjupa sig i. Ringorm förekommer i flera olika stammar, och kan vara mer- eller mindre smittsamma. Den ringorm som oftast drabbar marsvin är inte extremt smittsam. I en, av säkert fler, studier självläkte sju av åtta marsvin spontant. En grupp på 80 marsvin behandlades, men åtta av dessa fick ingen behandling alls. Erfarna uppfödare har berättat hur ringorm spontanläkt helt utan sanering  och där ingen återsmitta uppstått. Det finns påstående som säger att efter hudinfektion med ringorm är immuniteten livslång. Jag har inte hittat några säkra källor som kan bevisa påståendet så här långt.

Klimat och miljö

Det bästa är att läsa svenska artiklar då klimatet i olika länder skiljer sig åt. Det ultimata klimatet för den ringorm som oftast drabbar marsvin, är varmt och fuktigt! Håll marsvinens miljö torr och ren i den mån det är möjligt.

Smitta:

Ringorm kan smitta på flera olika sätt och smittkällorna delas upp i tre olika delar: Från jord, människor, eller andra djur. Ringorm är en zoonos, vilket innebär att du kan smittas av ditt djur. Allvarliga infektioner är ovanliga. Utslagen ser olika ut. Hos enskilda, friska katter spontan-läker en M. canis infektion i allmänhet inom tio till tolv veckor. En studie visar att sju av åtta obehandlade marsvin spontan-läker.

Katt drabbad av ringorm
Katt drabbad av ringorm

Smittkällor:

Ringorm kan smitta på flera olika sätt och smittkällorna delas upp i tre olika delar: Från jord, människor, eller andra djur. Ringorm är en zoonos, vilket innebär att du kan smittas av ditt djur. Allvarliga infektioner är ovanliga, enligt egen erfarenhet. Utslagen ser olika ut. Smittkällor är nötkreatur, häst, hund, katt, marsvin och andra djur. Även människor. Inkubationstiden kan vara ca  4 till 10 dagar, ibland veckor. Många marsvin är symtomfria smittbärare och testas inte då det inte visat sig ge förväntat resultat. Vissa källor menar att ringorm bärs latent och det är vanligt att utbrott uppkommer vid stress hos marsvinet. Stressfaktorer kan vara flytt till nytt hem. Hälften av alla drabbade marsvin är unga. Sporer av ringorm sägs kunna finnas kvar i upp till ett år i drabbade miljöer.

Woods lampa:

Vad är Woods lampa: Indikationer (unansea.com)

Woods lampa påvisar inte alla stammar. Och är därmed inte tillförlitlig när det gäller att bedöma huruvida marsvinen har ringorm eller inte. Citat (källa okänd): I proverna letar man efter tecken på infektion med bakterier, parasiter och svampar. Ibland kan dermatofyter påvisas i mikroskopet. Andra diagnostiska metoder är Wood’s lampa, med vars hjälp man kan påvisa fluorescerande ljus som produceras från en del ringormstammar, eller odling av svampen på laboratorium.

Orsaker:

Nytt marsvin i familjen. Latent utbrott vid stress. Varm och fuktig omgivning (sommar). Smitta från annat djurslag (ovanligt). Smitta från människa till djur (ovanligt). Sjuka djur, för många djur i samma bur är också en riskfaktor. Unga marsvin, marsvin med nedsatt immunförsvar, för små burar eller för många djur på samma yta. Marsvin som ofta besöker offentliga utställningar. Fuktigt underlag, speciellt tillsammans med värme (sommar).

Förebygga:

Testa nya marsvin medan de hålls åtskilda från andra marsvin i hemmet. Alternativt bada nya marsvin och håll isolerade, inkubationstiden är 4-10 dagar, men ibland längre. Man kan själv skicka in ett skrapprov på marsvinen till SVA.  Marsvin som ska testas med skrapprov ska inte behandlas före testet, då resultatet då kan bli felaktigt. Det är samma provtagningssätt för marsvin som för katt. Har marsvinen symtom bör de undersökas av veterinär för att utesluta bakterieinfektioner och andra differentialdiagnoser.

Behandling:

Följ veterinärens råd.

Det är inte rekommenderat att smörja endast kala fläckar. Behandling är till för att förkorta förloppet och minska smittspridningen. Det finns oerhört många olika behandlingar att läsa om på Internet. Jag vill helst inte räkna upp dem då resultatet kanske inte blir det förväntade, speciellt om marsvinet inte har testats positivt för ringorm, samt vilken stam det handlar om. Om marsvinet har en kal fläck, kommer det inte att skada djuret att ta ett bad i ett schampo som är svampdödande. Möjligen kan det försvåra mikroskopisk testning. Jag har ingen kunskap om det. Badandet är ändå själva grundstenen i behandlingen. Ibland behöver marsvinen bada ändå. Då badar jag med svampdödande schampo. Veterinärer är långt ifrån specialiserade på alla områden, så jag råder till att kontakta smådjursspecialister då det gäller marsvin. Veterinärer ska ta skraptest och inte skriva ut behandling utefter kliniska symtom.

Ringorm hos marsvin, på väg att läkas
Ringorm hos marsvin, på väg att läka

De flesta städar med eller utan ringorm

Städa gärna burar och omgivning med utspädd Virkon S. Virkon S är ett väl beprövat desinfektionsmedel och ett av få som är verksamma mot virus och svampsporer. Spreja då och då Virkon S med en blomspruta i rummet där marsvinen vistas. Luftrenare med ozon dödar virus och svampsporer samt renar luften. Tänk på att använda en luftrenare för hemmet. Starka doser ozon kan vara skadligt. Ett område kan renas med ozon luftrenare för att bli av med eventuella kvarvarande sporer. Inga djur eller människor ska då vistas i rummet. Det tar ca ett dygn. Uppfödningar drabbas ofta hårdare än privatägda marsvin. Ju fler djur på samma område, desto högre risk för att alla möjliga sjukdomar ska få en bra grogrund att sprida sig på.

Stalosan

är ett pulver som håller flugor och andra parasiter borta från stall och burar. Det dammar väldans så lägg pulvret försiktigt i burbotten. Stalosan är inte farligt för djuren.

Säljares ansvar (mina förslag)

Zoo-affärernas djur skulle kunna tänkas undersökas av veterinär. Vi är många med erfarenhet av ringorm efter inköp från zoo-butik. Erbjud återköp för att undvika dyra behandlingskostnader för köparen. Ställ krav på djuraffären att lämna garanti på att de sålt ett friskt djur. Dessa butiker är näringsidkare så man kan ställa högre krav på det de levererar.

Köpares ansvar:

Läs om djurets olika sjukdomar och inspektera sedan djuret noga innan du säljer det. Känn med tumme och pekfinger på öronen, där ringorm ofta börjar. Köparen kan inte belasta uppfödaren, eftersom det absolut vanligaste problemet är symtomfria bärare, vilka ej heller kan testas. Det finns åsikter om att marsvin bär smittan latent och den bryter då ut vid olika stressreaktioner eller vid nedsatt immunförsvar. Det hade varit trevligt att stoppa hysterin kring ringorm. Åtminstone för privatpersoner, eftersom man väl oftast är medveten om vikten av städning, även i hem utan husdjur. Tvätt blir inte bakteriefri i 40 grader. Tvätt och städning är ett område jag inte hade tänkt ge mig in på just idag. Men tvättar själv aldrig ett djurs tillbehör i lägre temperaturer. Marsvinens trähus tvättas med hett vatten och sprejas med Virkon S. Burbottnar hos mig,  får sig också ett bad i denna lösning då och då.

Ringorm på människa
Ringorm på människa
Till startsidan